Gospodarstvo

GZS: Status delovanja NVO na področju ohranjanja narave je v javnem interesu

 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)  je danes na Ministrstvo za okolje in prostor RS (MOP) posredovala dopis, v katerem je pozdravila novosti v noveli Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki jih je pripravil MOP za hitrejše umeščanje investicij v prostor. Hkrati pa je ministrstvo pozvala, da

  • se v Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov merila za podelitev statusa NVO, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave, dopolnijo z zahtevo po izkazovanju strokovne kompetence in
  • se pogoj aktivnih članov dvigne na 100 članov.

GZS se zavzema za uravnoteženost med varovanjem okolja in narave ter drugimi javnimi koristmi. V praksi pa se je večkrat izkazalo, da ni pravega ravnotežja in da je mogoče ustaviti tudi najpomembnejše strateške projekte, ne glede na širšo družbeno škodo.

Zato GZS že več let opozarja na anomalije v postopkih pridobivanja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj, do katerih prihaja tudi zaradi preveč ohlapnih kriterijev podeljevanja statusa nevladne organizacije v javnem interesu na tem področju. Tak status bi moral biti pogojevan z zahtevnejšimi kriteriji izkazovanja pomembnejših dosežkov na področju ohranjanja narave.

 

Dopis ministru za okolje in prostor

 

Gospodarska zbornica Slovenije
Služba za strateško komuniciranje

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

30. 4. 2020

Avtor

Administrator