Splošno

Potrjen Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Jutri, 14. maja, bomo na spletni strani www.velenje.si (Javne objave) objavili Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki so ga na včerajšnji seji Sveta Mestne občine Velenje potrdili svetniki. Razpis bo odprt do konca junija 2020, oblikovani pa bosta dve prednostni listi (lista A brez lastne udeležbe in lista B z lastno udeležbo).

Vodja Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje Alenka Rednjak je predstavila podrobnosti Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Prejšnji razpis je bil objavljen konec leta 2018, nanj se je prijavilo 374 družin. Do danes smo uspeli primerno stanovanje zagotoviti 128 družinam. Kljub temu da je na čakalni listi še 246 upravičencev, so se nekatere liste izpraznile, zato smo se odločili za objavo novega razpisa. Vsi tisti, ki bodo ostali na stari listi, se morajo prijaviti na nov razpis, na katerem pa bodo dobili dodatno število točk.

Oblikovani bosta dve prednostni listi. Lista A bo oblikovana za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe; lista B pa za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so zavezani plačati lastno udeležbo.

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja bodo imeli prednost tisti prosilci, ki imajo slabše stanovanjske razmere, večje število družinskih članov in živijo v slabših socialnih ali zdravstvenih razmerah; mlade družine; družine z večjim številom otrok; invalidi in družine z invalidnim članom; državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki; žrtve nasilja v družini; prosilci z doseženo višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe in magisterijem ali doktoratom; prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih razpisih in se vsaj enkrat uvrstili na prednostno listo, vendar niso pridobili pravice do dodelitve stanovanja v najem glede na število razpisanih stanovanj; prosilci, ki so najemniki najnujnejših bivalnih prostorov oziroma bivalnih enot v lasti občine, pod pogojem, da imajo poravnane vse obveznosti za uporabo bivalne enote.

V okviru svojih možnosti bomo omogočali tudi menjave najemnih stanovanj in pri tem upoštevali spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini, lokaciji stanovanja, legi (nadstropje), višini najemnine in drugih stroškov za uporabo stanovanja.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

13. 5. 2020

Avtor

Uredništvo