Gospodarstvo, Splošno, Zdravstvo

V podjetju Acron strogo zavračamo insinuacije s strani medijev

V zadnjih dne so nekateri slovenski mediji v svojih prispevkih, vezano na poslovanje našega podjetja objavljali določene neresnice, kakor tudi zamolčana pomembna dejstva. Ob tem je prednjačila televizija POP TV. Ker zadeva ni bila predstavljena točno in celovito, smo od POP TV že terjali objavo odgovora oz. popravka. Prizadeta sta namreč tako čast in dobro ime podjetja Acron, kot tudi njegovega direktorja Samota Lampreta.

V nadaljevanju opozarjamo na trditve, ki so bile v članku napačne bodisi niso bile navedene, pa bi morale biti, da bi bila zadeva celovito, predvsem pa objektivno predstavljena.

V prispevku “Državni dobavitelj Acron skriva certifikate za maske, na Kitajskem opozorili, da je dokumentacija ponarejena”, objavljenem dne 11.5.2020 na spletnem portalu 24ur.com, so bile objavljene neresnice vezane na neustreznost certifikatov, ki jih dobavlja Acron. Zaščitne maske, ki jih dobavlja Acron so prevzete pri naročniku za katerega je strokovni kvantitativni in kvalitativnim prevzem opravila za to pooblaščena pravna oseba Bureau Veritas Slovenija. Vse prevzete maske so ustrezno certificirane, kar pomeni da zadoščajo vsem standardom oz. zakonskim predpisom, ki za to opremo veljajo v Sloveniji. Vsi certifikati so tudi opremljeni z ustrenimi vodnimi žigi (glej priloge). Že pred realizacijo predmetnega posla je naročnik skupaj s svojim pooblaščencem za prevzem pregledal predhodno dostavljene dokumente (test reporte in certifikate), jih odobril in ob prevzemu blaga postopek ponovil tako, da je pogodbena obveznost Acron v celoti brezhibno realizirana.

V prispevku “Izbrskali smo dokaze: Bureau Veritas je dvakrat potrdil lažno verodostojnost Acronovih certifikatov”, objavljenem dne 12.5.2020 na spletnem portalu 24ur.com, novinarka ugotavlja, da Acronovega certifikata za zaščitne maske tipe FFP2 ni v bazi ECM in s tem insinuira na to, da je s certifikatom, nekaj narobe oz. da je celo lažen. Ob tem se sprašuje kako je lahko kontrolor hiše Bureau Veritas, ki jo je za preverjanje kvalitete in kvantitete dobavljene zaščitne opreme najel Zavod za blagovne rezerve, potrdil verodostojnost dokumentov, ki sploh ne obstajajo (“Zakaj je Bureau Veritas potrdil verodostojnost certifikatov, ki to ni?”). Novinarka v svojem prispevku natančno in plastično (slikovno podprto) predstavi način s katerim je prišla do navedene ugotovitve. V javno dostopni bazi ECM je preverjala verodostojnost in dostopnost certifikata izdanega s strani Zhejiang hongyu medicali commodity co. , Ltd., katerega ustreznost je sicer preverjal in potrdil
tudi Bureau Veritas. V javno dostopni bazi (dostopna na spletnem naslovu http://certificate.entecerma.it/en/CertificateVerification.aspx ), je novinarka v orodni vrstici za iskanje certifikatov namesto pravilne številke 4S200329B.ZHM0074 vtipkala napačno številko 4S200329bBZHM0074. Ker certifikat s takšno številko očitno ne obstaja, je to posledično tudi izpisal iskalnik. Seveda pa to ne pomeni, da Acronovega certifikata v omenjeni bazi ni. V kolikor se namreč v iskalnik vpiše pravilno številko, se izpiše Acronov certifikat, ki ga je pregledovala in njegovo ustreznost potrdil tudi Bureau Veritas.

Vse od začetka sklenitve posla dobave zaščitnih mask, si mediji prizadevajo prikazati nekorektno delovanje Acrona. Najprej se je poskusilo dokazati, da je Acron posel dobil po zaslugi matere ministra, kasneje, da so dobavljene maske drage, nato, da so dobavni roki dolgi in sedaj, da dobavljene maske nimajo ustreznih certifikatov. Vsi očitki so v preteklosti bili ovrženi, tako bo tudi z vsemi v bodoče.

V sled vseh medijskih objav z negativno konotacijo se ustvarja vtis o namernem zavajanju javnosti in poskusu diskreditacije podjetja Acron in njenega direktorja. Podjetje Acron je vse medijske hiše že opozorilo, da bo v primeru nadaljevanja s tozadevnimi poskusi diskreditacije, prisiljeno sprožiti vsa pravna sredstva za zaščito dobrega imena podjetja.

Služba za odnose z javnostjo.

Priloge:
Priloga 1: Certifikat z vodnim žigom (povezava)
Priloga 2: Pogodba med proizvajalcem zaščitnih mask in laboratorijem, ki je izdal certifikat ( povezava_ )

Datum: 12. 05. 2020

Acron d.o.o.

Pameče 167
2380 Slovenj Gradec

PE Ljubljana
Šmartinska 152 BTC
1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)2 620 43 20
Tel.: +386 (0)1 620 96 20
Fax.: +386 (0)2 620 43 29
info@acron-trgovina.si
www.bagsadnmore.si
www.officeandmore.si

15. 5. 2020

Avtor

Uredništvo