Splošno

Svetovni dan čebel, 20. maj – »Delo s čebelami ni samo delo, je namreč posebno poslanstvo«!

 

20. maj 2020 je dan, ko bomo tretje leto zapored praznovali svetovni dan čebel.
Zadnje dni smo doma in po svetu poslušali številne lepe besede o pomenu čebel
in drugih opraševalcev. Svet se vsak dan bolj zaveda, da je vsaka tretja žlica hrane
odvisna od opraševanja čebel. Kot pobudnika tega dne me veseli, da ta dan živi
in da ni samo še en svetovni dan na koledarju, temveč da je postal svetovno
gibanje o pomenu čebel in čebelarstva!

Žal pa čebele ne bodo preživele zaradi lepih besed, temveč le zaradi konkretnih
dejanj. Slednjih je premalo oziroma se odvijajo mnogo prepočasi. Vse prevečkrat
so besede obljub sladke kot med, realnost pa mnogo hujša od pikov čebel…
Če pogledamo globalne probleme, vse prepočasi ustavljamo podnebne
spremembe, prevelika je uporaba škodljivih pesticidov, premalo je podpore
sajenju medovitih rastlin, premalo je sredstev za znanost na področju
zdravstvenega varstva čebel, zato tudi ni razvoja prepotrebnih novih zdravil za
zdravljenje varoze predvsem ekoloških, še več bo potrebno vlagati v
usposabljanja čebelarjev, velik problem so ponaredki medu na svetovnem trgu,
… in kar je najvažneje, skrb za ohranjanje narave je naša skupna dolžnost
za nas in za naše zanamce, ne samo za čebele.

Kakšno pa je v Sloveniji stanje glede čebelarstva? Težko rečemo, da se pri nas nič
ne premika, vendar še vedno je več besed kot konkretnih dejanj. Slovenski
čebelarji pričakujemo, da se končno realizira tisto, kar je že dolgo na
dnevnem redu in »so« načeloma vsi pristojni s področja čebelarstva in
politike »za«, konkretnih dejanj pa kar ni in ni (v prilogi se nahajajo sprejeti
sklepi Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Državnem zboru z dne,
5.9.2019. Sprašujemo se, zakaj je realiziran le prvi sklep, kljub popolnoma
enotni podpori vseh političnih opcij in ob prisotnosti pristojnih ministrstev!??)?!
Želimo si, da država končno spozna, da je Hiša kranjske čebele več kot le
projekt Ivančne Gorice in slovenskih čebelarjev ter da postane ta hiša
nacionalni projekt. Najti bi se morali viri financiranja, da bi se lahko slavnostno
odprtje le te zgodilo ob predsedovanju Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta
2021. Prav tako si želimo, da Vlada RS podpre našo nedavno pobudo, da država
vsakemu novorojencu ob rojstvu podari slovenski simbol – sadiko lipe. Skrajni
čas je, da država uredi oz. realizira povračila dela trošarin od energentov za
prevoze čebel, zniža DDV na zdravila za varozo, legalizira področje apiterapije,
začne z izvajanjem programa odličnosti v čebelarstvu, ki je bil pred leti sprejet na
MKGP, pripravi razpis za novo koncesijsko obdobje Javne svetovalne službe v
čebelarstvu, uredi dopolnilne dejavnosti v čebelarstvu, nameni večje podpore
ekološkemu čebelarstvu in shemam kakovosti medu, razmisli o predlogu ČZS o
uvedbi sheme slovenskega medu v šolsko prehrano, itd.

ČZS je bila pobudnica ustanovitve Slovenske čebelarske akademije, ki pa po
našem mnenju do sedaj še ni upravičila pričakovanj. Veseli nas, da je pobuda ČZS
o svetovni nagradi Zlata čebela tik pred realizacijo in da bo prvič podeljena leta
2021.

Pristojni na MKGP in v Bruslju, ki zastopajo naše interese, si zaslužijo
posebno zahvalo, da so prisluhnili pobudi ČZS o spremembi Direktive o
medu, v delu, ki označuje poreklo medu in velja na območju Evropske unije.
Zavzemamo se, da bi bil vsak kozarec medu označen z državo porekla, kjer je bil
med pridelan in ne tako, kot je dovoljeno sedaj: »mešanica medu iz EU in medu,
ki ni iz EU«. To bi bil velik korak za celotno Evropo v boju proti ponaredkom
medu na tržišču in predvsem velika »zaščita« potrošnika, saj ima le ta
pravico vedeti, kaj kupi in posledično uživa.

Posebej bi izpostavil skrb ministrice Aleksandre Pivec in državnega
sekretarja Jožeta Podgorška za čebele in čebelarje v času epidemije corona
virusa. Po njuni zaslugi in po zaslugi Vlade RS smo čebelarji skoraj nemoteno
opravljali vse dejavnosti; od oskrbe čebel, do prodaje čebel v tujino, do prodaje
čebeljih pridelkov tako doma kot na tržnicah.

Konec koncev pa je treba priznati, da izrečene besede »Svetovni dan čebel
združuje Slovence in povezuje svet« mag. Tanje Strniša, sedanje veleposlanice
na Češkem, zelo držijo. Njene besede se, kot kaže praksa, udejanjajo in zato ob 3.
praznovanju delim njene misli: “Svetovni dan čebel na žlahten in prepričljiv način
simbolizira moč slovenske države, ki se v svetovnem merilu ne meri v njeni
velikosti, ampak plemenitosti njenih prizadevanj in dejanj. Zato mora Svetovni
dan čebel postati skupna odgovornost vseh Slovenk in Slovencev ter vseh
generacij, da zavedanje o pomenu čebel prenašamo z enako močnim glasom doma
in po svetu. S ponosom in z vso odgovornostjo moramo uresničevati poslanstvo
tega dne: skrb za čebele in druge opraševalce, čisto okolje in prehransko varnost.
Širiti moramo spoznanje, da lahko te cilje dosežemo le s skupnim delovanjem
vseh držav in narodov.”

Številne znane osebe iz Slovenije in tujine so v kratkih video nagovorih pred
obeležitvijo Svetovnega dne čebel spregovorile o čebelah in pomenu le teh. Video
posnetke najdete na https://www.facebook.com/CebelarskaZvezaSlovenije/ .
Čebelarska zveza Slovenije se ob tej priliki zahvaljuje vsem, ki nam pomagate,
predvsem ekipi na MKGP, vsem lokalnim skupnostim, vrtcem, šolam, …vsem
čebelarskim društvom in čebelarjem predvsem pa številnim medijem, saj
skupaj ustvarjamo pozitivno zgodbo našega čebelarstva. Vsem in vsakemu
posebej HVALA!

Ob svetovnem dnevu čebel čestitam vsem čebelarjem in čebelarkam za praznik in
jim izrekam zahvalo, da skrbite za čebele. Obenem pa jim sporočam: bodite
ponosni nase in na svoje delo. Delo s čebelami ni samo delo, je namreč posebno
poslanstvo!

 

PR: ČZS

19. 5. 2020

Avtor

Administrator