Zdravstvo

Sporočilo za javnost – Covid-19 UKC Maribor

Spoštovani.

Stanje Covid-19 v UKC Maribor:

V prilogi posredujemo graf stanja Covid-19 bolnikov za obdobje 17. 3. 2020 – 19. 5. 2020.

Zahvala:

UKC Maribor se iskreno zahvaljuje podjetjem:

– Društvo ekonomistov v zdravstvu za finančno donacijo v višini 4.000,00 EUR,

– Arhides, d. o. o. za finančno donacijo v višini 3.000,00 EUR,

– Lundbeck Pharma, d. o. o. za finančno donacijo v višini 2.000,00 EUR.

 

Center za odnose z javnostmi in marketing – COJM
Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

21. 5. 2020

Avtor

Administrator