Zdravstvo

Sporočilo za javnost – Covid-19 UKC Maribor

Spoštovani.

Stanje Covid-19 v UKC Maribor:

V prilogi posredujemo graf stanja Covid-19 bolnikov za obdobje 17. 3. 2020 – 20. 5. 2020.

Primopredaja MR:

Na Radiološkem oddelku je v dopoldanskih urah potekala primopredaja aparata magnetne resonance 1,5 T, Siemens Sola. Aparat v skupni vrednosti 1.450.000 EUR (vključno z gradbenimi deli idr.) je financiralo Ministrstvo za zdravje RS. Gre za najsodobnejši tovrstni aparat v državi, s katerim bomo izvedli minimalno 6000 preiskav letno in omogoča najtežje diagnostične postopke, kot so preiskava glave, srca, abdomna, dojk idr. Novi aparat odlikuje tako vrhunski nivo izvedbe preiskave, kakor optimalni čas v katerem je le-ta opravljena. Ob podpisu primopredajne pogodbe so zaposleni na Radiološkem oddelku izrazili izjemno zadovoljstvo in motiviranost za delo z aparatom, ki bo po potrebi na voljo 800.000 prebivalcem SV Slovenije, ki gravitirajo na UKC Maribor. Na spodnji povezavi posredujemo video in foto material iz današnjega dogodka. Izjave v videu 00930.MTS so po vrsti podali: doc. dr. Mitja Rupreht, dr. med. (predstojnik Radiološkega oddelka), Smiljan Mekicar (predstavnik MZ), Jože Šabeder (predsednik Sveta zavoda UKC Maribor) in izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med. (strokovni direktor UKC Maribor). Video material je v surovem stanju, potreben montaže. Zaradi velikosti ga lahko v prihodnjih 7 dneh snamete na teh povezavah: https://we.tl/t-v3KyWPtIb6 in https://we.tl/t-mnHG7tBZI4. Avtor fotografij: Rebeka Gerlič, UKC Maribor.

Zahvala:

UKC Maribor se iskreno zahvaljuje podjetju Pfizer Luxemburg – Podružnica Ljubljana za finančno donacijo v višini 10.000,00 EUR.

Center za odnose z javnostmi in marketing – COJM
Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

21. 5. 2020

Avtor

Administrator