Splošno

Izjava Zveze lastnikov gozdov Slovenije ob »Tednu gozdov«

 

”Želimo si usklajene evropske in slovenske strategije ter boljšo organizacijo zasebnega sektorja.”
Od gozdov se zahteva vedno več, na žalost pa politike med sabo niso usklajene. V javni obravnavi je
Evropska strategija o biodiverziteti do 2030, ki načrtuje omejevanje sečnje, hkrati pa se od gozdov
pričakuje povečan posek za večjo rabo lesa v okviru zelenega gospodarstva. V nastajajoči Evropski
gozdarski strategiji načrtujemo prilagoditev gozdov na podnebne spremembe, z evropsko podnebno
politiko LULUCF pa se od gozdov pričakuje nadaljevanje ekstenzivnega gospodarjenja. Nikakor ne smemo
pozabiti tudi pričakovanj turizma in rekreacije. Vse navedeno lahko lastniki gozdov zagotavljamo le s
proaktivnim gospodarjenjem in jasnimi cilji, ki jih moramo v Sloveniji na podlagi evropskih strategij in naših
potreb čim prej uskladiti in zapisati v nov nacionalni gozdni program in prenovljeno zakonodajo. Slovensko
gozdarstvo je v evropskem merilu izjema, ki na žalost ni dovolj prepoznana. Ob napačnem razumevanju
evropskih strategij, bi lahko bili deležni omejevanja gospodarjenja z gozdovi, to pa bi pomenilo propadanje
naših zasmrečenih in starih gozdov. Ne smemo pozabiti da je 2/3 gozdov v zasebni lasti. Posledično je,
veliko lastnikov gozdov, kot tudi industrije na podeželju, odvisnih od lesa. Trenutna situacija na trgu gozdno
lesnih sortimentov nas sili v razmislek o boljši organizaciji zasebnega sektorja gozdarstva in velikem
potencialu za razvoj domače gozdno lesne industrije. Oboje lahko dosežemo le z dobro koordinacijo in
srednjeročno finančno podporo.

Zveza lastnikov gozdov Slovenije močno podpira Mednarodni dan gozdov in Teden gozdov v Sloveniji, ki
nas vsako leto usmerita k tehtnemu razmisleku o tem, kako naprej v skrbi za naš gozd? Glede na to, da smo
močno vpeti v evropske in mednarodne tokove predlagamo, da bi v naslednjem letu dogodka terminsko
združili. S tem bi dosegli večjo širino, hkrati pa bi bilo to strokovno in ekonomsko bolj usmerjeno ter
medijsko lažje izvedljivo.

Letošnjo temo Tedna gozdov, Skrbno z gozdom in Gozdni bonton, tudi v Zvezi lastnikov gozdov Slovenije
že kar nekaj časa nadgrajujemo z motom slovenskih lastnikov gozdov »Skrbimo za naše gozdove«.
Spomnili bi tudi na do sedaj edini skupno dosežen temeljni kamen glede obiska narave v Sloveniji, to je
Kodeks Obisk v naravi, ki ga je podpisalo 27 slovenskih institucij, ki se resno trudijo v skrbi za naravo.
Kodeks Obisk v naravi gradi na petih stebrih spoštovanja, in sicer do narave, sebe, drugih, lastnine in
lokalne skupnosti.

V Zvezi lastnikov gozdov Slovenije smo prepričani, da moramo tudi v luči težke gospodarske situacije v
kateri smo se nehote znašli, nujno združiti moči, takoj začeti iskati nove poti in sinergije, pri tem pa se
nasloniti na že usklajene domače in evropske dokumente, ki nam lahko pomagajo pri naši nadaljnji poti.
Ob tednu slovenskih gozdov čestitam vsem lastnikom gozdov in vsem, ki jim gozdovi in izdelki iz lesa nekaj
pomenijo. Hkrati se zahvaljujem vsem strokovnim institucijam in posameznikom, ki nam stojijo ob strani pri
trajnostnem gospodarjenju z gozdovi.

PR: Zveza lastnikov gozdov Slovenije

25. 5. 2020

Avtor

Administrator