Finance

Analiza učinkov ukrepov zaradi epidemije na kartično in gotovinsko poslovanje

Spoštovani,

razmere izrazitih padcev ekonomskih kazalnikov zaradi širjenja epidemije Covid-19 in obsežnih preventivnih ukrepov za njegovo zajezitev so se odrazile tudi v kontekstu delovanja plačilnih sistemov in oskrbe trga z gotovino. Zato smo v Banki Slovenije izvedli analizo učinkov epidemije Covid-19 na vzorce plačevanja in uporabo gotovine. Poudarek analize, ki zajema obdobje od 1. februarja do 31. maja, je na obsegu neto izdane gotovine (tj. obsegu vse gotovine, izdane v obtok, zmanjšanem za obseg vse vrnjene gotovine iz obtoka) in dvigih gotovine na bankomatih ter kartičnih plačilih.

Sporočilo za javnost pripenjamo, na voljo je tudi na spletnih straneh Banke Slovenije.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si
Internetni naslov: http://www.bsi.si

22. 6. 2020

Avtor

Administrator