Splošno

Javni razpis za ugodne kredite z garancijami Garancijske sheme Posavja

Regionalna razvojna agencija Posavje s soglasjem občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica in v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. dne 26.6.2020 objavlja Javni razpis za ugodne kredite z garancijami Garancijske sheme Posavja.

 

Predmet razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi, za financiranje investicij in za financiranje obratnih sredstev. 

 

Cilji razpisa so zagotoviti sredstva za: zagotavljanje likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije Covid-19, izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi, pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva, zmanjšanje stopnje brezposelnosti in povečanje investicijske aktivnosti v regiji. 

 

Skupen garancijski potencial je 765.840,00 eur, skupni kreditni potencial za kredite z garancijami pa je 957.300,00 eur. Najvišji znesek vseh odprtih garancij na posameznega vlagatelja je 50.000,00 eur, višina posamezne garancije pa je lahko od 50 – 80 % kredita. Vlagatelj lahko pridobi največ 60.000,00 eur kredita  za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi ter za investicije, medtem ko lahko za financiranje obratnih sredstev pridobi največ 30.000,00 eur kredita. 

 

Javni razpis je namenjen subjektom, ki delujejo in vlagajo na območjih občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica. 

 

Rok za prijavo na razpis je do porabe sredstev posamezne občine oz. do 16.11.2020. Rok za izdajo garancij Garancijske sheme Posavje pa je 31.12.2020.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si in v času od objave do zaprtja razpisa tudi osebno na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško. Za vse informacije o finančnih in ostalih pogojih za prijavo na razpis se zainteresirani lahko obrnejo na tel. št. 07/488 10 44 (Danica Kramžar) ali na elektronski naslov: danica.kramzar@rra-posavje.si

 

Regionalna razvojna agencija Posavje

23. 6. 2020

Avtor

Administrator