Gospodarstvo

Povezovanje in sodelovanje v času prestrukturiranja izjemno pomembno


Mestna občina Velenje in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica sta v Podjetniškem centru Standard pripravili delovno srečanje gospodarstvenikov, podjetnikov in predstavnikov lokalnih skupnosti SAŠA regije, na katerem so udeleženci ocenili trenutne razmere glede na pandemijo koronavirusne bolezni in se seznanili z aktivnostmi, ki bodo v prihodnji mesecih potekale na področju prestrukturiranja regije.

VZPOREDNO DO DVEH STRATEŠKIH DOKUMENTOV

Direktorica območne razvojne agencije mag. Biljana Škarja je predstavila potek priprave razvojnega programa SAŠA regije (2021–2027) in aktivnosti na področju prestrukturiranja premogovnih regij. Oba dokumenta bosta predstavljala osnovo za pripravo projektov, njuna priprava pa bo potekala vzporedno.

V POL LETA BREZPOSELNOST ZRASLA ZA ČETRTINO

Direktorica velenjske enote Zavoda RS za zaposlovanje Nataša Detečnik je predstavila aktualno stanje na trgu dela. V letošnjem letu največji priliv novo prijavljenih brezposelnih predstavljajo osebe, zaposlene za določen čas, zlasti v starostni skupini nad 50 let. V obdobju od decembra 2019 do sedaj se je brezposelnost v SAŠA regiji povečala za 25 odstotkov.

GOSPODARSTVO POTREBUJE ŠE ČETRTI PAKET UKREPOV

Direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) mag. Franci Kotnik  je izpostavil, da v naši regiji 60 odstotkov delovnih mest zagotavljajo predelovalne dejavnosti, zato je bilo v času epidemije ključno zagotoviti ustrezne ukrepe za ohranitev poslovanja. Zaradi administrativnih ovir na državni ravni vsi ukrepi v tem trenutku še niso operativni in verjetno bo potreben še četrti sveženj ukrepov, kar podpira tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

INVESTICIJSKE PROJEKTE POVEZATI V RAZVOJNI PROGRAM

Podžupan Mestne občine Velenje (MOV) Peter Dermol je predstavnike gospodarstva pozval, naj razmislijo o investicijskih projektih, ki bi jih lahko povezali v razvojni program regije za obdobje prihodnje finančne perspektive. Za vse koristna bi bila izmenjava informacij o prostih proizvodnih kapacitetah in poslovnih prostorih. MOV skupaj z ostalimi nosilci razvoja v regiji formira projektno skupino, katere namen bo iskanje priložnosti in privabljanje novih investitorjev v regijo.

ČIM PREJ DO TRETJE RAZVOJNE OSI IN ČASOVNICE ZA ZAPIRANJE PREMOGOVNIKA

Udeleženci srečanja so v razpravi ponovno izrazili nujnost čimprejšnje izgradnje tretje razvojne osi, čim prej pa moramo pridobiti tudi časovnico, ki bo osnova za pripravo zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. Od te časovnice je odvisen proces prestrukturiranja SAŠA regije, ki bo vezan na strateške dokumente za črpanje sredstev. Skupni cilj je tudi debirokratizacija vseh postopkov, vezanih na pridobitev gradbenih dovoljenj in druge dokumentacije, potrebne za nemoteno delovanje podjetij.

 

 

PR:

GZS

23. 6. 2020

Avtor

Administrator