Splošno

Poslanska pobuda Vladi v zvezi z veljavnimi omejitvami nedeljskega dela trgovin

V času trajanja epidemije je Vlada, z namenom omejevanja širjenja okužb, z Odlokom Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20) omejila prodajo in odpiralni čas trgovin. Odlok, ki je bil od svojega sprejema večkrat spremenjen in dopolnjen, je, v okrnjeni obliki, kljub koncu epidemije, še vedno v veljavi. Poleg nekaterih drugih omejitev glede obratovalnega časa in načinov prodaje, drugi in tretji odstavek 4. člena omenjenega odloka določata splošno prepoved nedeljskega dela vseh trgovin, razen lekarn in bencinskih servisov.

Predlog zakona, ki bi – z določenimi izjemami – omejil nedeljsko delo trgovin, je sicer v obravnavi v Državnem zboru in ga podpiramo tudi Socialni demokrati. Veljavnih zakonskih določb o omejitvi nedeljskega dela (trgovin) pa trenutno (še) ni, saj je l. 2003 sprejeta dopolnila Zakona o trgovini kasneje razveljavilo Ustavno sodišče. Odpiralni čas trgovin je tako trenutno omejen le z omenjenim podzakonskim aktom. Njegova določila glede nedeljskega dela trgovin pa so bistveno strožja od omejitev v nekoč sprejetem (in razveljavljenem) zakonu, kot tudi od predlaganih zakonskih sprememb, ki so trenutno v obravnavi v Državnem zboru.

Veljavne omejitve so tako izjemno splošne in veljajo za vse trgovine, ne glede na prodajni asortiman, lokacijo, velikost ipd. Izjem od tega pravila ni – razen omenjenih lekarn in bencinskih servisov – kar pomeni, da morajo biti zaprte tudi trgovine, ki bi – tako po nekdanji, kot po veljavni, kot tudi po predvideni zakonski ureditvi – ob nedeljah lahko ostale odprte: gre predvsem za tisti del trgovinske dejavnosti, ki je vezan na turizem: trgovine v turističnih krajih, male trgovine, trgovine s spominki ipd…

Razumemo, da gre pri mnogih omejitvah za prizadevanje za nadaljnje obvladovanje širjenja okužb, vendar ni jasno, kako splošna prepoved nedeljskega dela trgovin (tudi manjših in tistih, ki naj bi bile izjeme) vpliva na počasnejše širjenje bolezni. V času, ko se mnoge gospodarske dejavnosti počasi postavljajo na noge, je pomembno, da so omejitve sorazmerne s potencialno škodo. Zlasti to velja za male trgovine, vezane na turistične obiskovalce, ki izgubljenega prometa ne morejo nadomestiti ob drugih dneh. Še zlasti pa so zaskrbljujoče informacije, da v zadnjih tednih inšpekcijske službe intenzivno preverjajo kršitve nedeljskega dela trgovin, pri čemer pa ni opaziti povečanega nadzora drugih proti epidemioloških ukrepov, ki jih morajo trgovci prav tako izvajati zaradi varovanja javnega zdravja. Trgovci, prizadeti zaradi ukrepov, so se tako že pričeli organizirati in od Vlade s peticijo terjajo, da upošteva njihov specifični položaj.

Spoštovane članice in člani vlade, smo v občutljivem obdobju po koncu epidemije, zaradi katerega se soočamo z določenimi omejitvami. Hkrati smo v pričakovanju sprejema dopolnil Zakona o trgovini, ki naj bi dokončno uredile nedeljsko zaprtje trgovin, pa tudi razumne izjeme od tega pravila. Jasno je tudi, da omejitve nedeljskega dela trgovin ne bodo absolutne in da bo določen del nedeljskega dela ostal neizogiben, tako v trgovini kot tudi v mnogih drugih sektorjih.

Zato pozivam Vlado, da:

1.        sledeč odločitvi Ustavnega sodišča in samemu Odloku, vsakih sedem dni na strokovnih podlagah javno utemelji potrebo po nadaljnji veljavnosti posameznih omejevalnih ukrepov, kamor sodi tudi trenutno veljavna absolutna prepoved nedeljskega dela vseh trgovin;

2.        do uveljavitve novega Zakona o trgovini, odpravi oz. prilagodi prepoved nedeljskega dela tistih trgovin, ki bi tudi po predvideni ureditvi smele ostati odprte, če to dopuščajo epidemiološke razmere;

3.        se ob sprejemanju sprememb in dopolnitev Zakona o trgovini, poleg splošne prepovedi nedeljskega dela, zavzame tudi za izjeme, ki bodo omogočile nadaljnje poslovanje (vsaj) tistega dela trgovinske dejavnosti, ki je izrazito vezan na turizem.

Poslanska skupina Socialnih demokratov
Odnosi z javnostmi
24. 6. 2020

Avtor

Administrator