Finance

Sporočilo za javnost – V juniju manjši padec inflacije; velika negotovost glede gibanja cen v prihodnjih mesecih

Spoštovani,

sprostitev ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije koronavirusa in ponovni zagon večjega dela gospodarske aktivnosti sta se junija odražala v manjšem padcu cen življenjskih potrebščin kot v preteklih dveh mesecih. Ob nedavnem poslabšanju epidemiološke slike in ponovni uvedbi nekaterih ukrepov ostaja gibanje cen življenjskih potrebščin v prihodnosti negotovo. V Banki Slovenije pričakujemo, da bo ob deflacijskih pritiskih zaradi padca zasebnega povpraševanja in odsotnosti večjih stroškovnih pritiskov inflacija šibka tudi v nadaljevanju leta.

Celotno sporočilo za javnost pripenjamo, na voljo je tudi na spletni strani Banke Slovenije.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si
Internetni naslov: http://www.bsi.si

30. 6. 2020

Avtor

Administrator