Družabno

ZA KRATEK ČAS POSTANI ČEBELAR – FILMI V 360 STOPINJSKI TEHNIKI

 

Čebelarska zveza Slovenije je konec leta 2019 prijavila na mednarodni javni razpis za

sofinanciranje projektov NVO v okviru projekta Bridge 47 projekt za izdelavo šestih 360

stopinjskih (3D stereoskopskih) filmov, ki bi otrokom in tistim, ki pričnejo čebelariti ter širši

javnosti, približal čebelarska opravila. Projekt, sofinanciran s sredstvi Evropske unije in Bridge

47, se osredotoča na projekte globalnega učenja. Poimenovan je »Za kratek čas postani

čebelar« in je bil marca 2020 odobren.

 

Filmi, posneti v 360 – stopinjski (stereoskopski 3D VR) tehniki, so dosegljivi na spletni strani

in Youtube kanalu Čebelarske zveze Slovenije

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_5eTUrmA5aqzhMgpUVVkJB-Swp9VDgtw.

Uporabnikom so v pomoč pri spoznavanju praktičnega dela v AŽ panjih in čebelarstvu na

splošno in jim dajejo občutek, kot da posamezna opravila opravljajo sami.

V uvodnih špicah filmov dajemo poudarek informiranju javnosti o pomembnosti čebel in drugih

opraševalcev za ohranjanje biotske raznovrstnosti in grožnji v primeru izgube le teh ter

grožnjah, ki pestijo čebele in druge opraševalce. Izpostavljamo tudi prizadevanja, kaj vse lahko

storimo, da se izognemo nevédnosti, poskrbimo za ohranjanje čebel in drugih opraševalcev

ter zdravje ljudi ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Filmi, posneti v AŽ panjskih sistemih,

obravnavajo sledečo tematiko:

 

1. Kontrola čebel in ureditev napajalnika

2. Priprava in ureditev čebelnjaka in priprava satnic ter opreme

3. Preprečevanje rojenja

4. Izenačevanje čebeljih družin, kontrolni pregledi čebeljih družin, gradnja čim več satnic,

uporaba gradilnega sata

5. Gradnja in redna menjava satja

6. Točenje medu.

 

Ogled filmov vseskozi spremlja 2D in 3D grafika, ki pojasnjuje posamezne situacije oziroma

opravila, ki jih čebelar opravlja.

 

Filme si je mogoče ogledati z VR očali, ki dajejo uporabniku globinski občutek, kakovosten

prikaz, občutek prisotnosti v prostoru in tridimenzionalnosti opravila ter realističen prikaz

situacije določenega opravila. Prav tako pa si je filme mogoče ogledati tudi preko prenosnih

mobilnih telefonov, ki omogočajo 360 stopinjski ogled filma tako, da se s telefonom premikamo

v prostoru. Filme si je mogoče ogledati tudi v standardnem načinu, preko računalnikov in

Youtube kanala in z uporabo miške za 360 stopinjski pogled. Filmi so odlično inovativno

dopolnilo h klasičnim učnim metodam, ki se uporabljajo v izobraževanju. S pomočjo

posameznih situacij se bo uporabnik pravilno naučil opraviti posamezna dela v čebelnjaku.

 

PR:

Čebelarska zveza Slovenije

1. 7. 2020

Avtor

Administrator