Gospodarstvo

#PKP4: GZS predlaga amandma glede višine posojil po poroštveni shemi

Gospodarska zbornica Slovenije ugotavlja, da so zaradi zamika pri izvajanju poroštvene sheme potrebne njene dopolnitve, ki jih sicer na vladi sprejet #PKP4 ne predvideva.Zato je pozvala Ministrstvo za finance RS, da podpre njen predlog spremembe predloga #PKP4, zapisan v amandmajski obliki,glede dovoljene višine posojil po poroštveni shemi.

GZS tako predlaga, da se dovoljen obseg višine posojil po poroštveni shemi dvigne na 25 % letne prodaje in 2-kratnikletnih stroškov dela, saj je aktualna omejitev poroštvene sheme za nova posojila na posamezen subjekt strožja, kot jo določa okvir Evropske komisije. S spremembo, ki jo predlaga GZS, serazširja tudipotencialni nabor upravičenih subjektov. Doslej namreč velja, da se vrednost odobrenega posojila po poroštveni shemi izključuje z vrednostjo posojil po shemi za odlog kreditnih obveznosti.

Dopis ministrstvu

Anketo, ki jo je sicer GZS izvedla med 20. majem in 15. junijem med 272 podjetji, je pokazala, da je le slaba desetina podjetij izkazala zanimanje za poroštveno shemo. Med temi podjetji jih je 54 % povpraševalopo posojilu v vrednosti 100 tisoč do 1 mio EUR, 33 % po posojilu v vrednosti nad 1 mio EUR.

Rezultati junijske ankete med gospodarstveniki

 

Gospodarska zbornica Slovenije

Služba za strateško komuniciranje

3. 7. 2020

Avtor

Administrator