Gospodarstvo

Sprememba Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2019/159 o zaščitnih ukrepih na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla

V Uradnem listu EU, serija L, št. 206 z dne 30.6.2020, je bila objavljena sprememba Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla.

S spremembo izvedbene uredbe se spreminjajo količine tarifnih kvot, metodologija razdelitve tarifnih kvot za nekatere kategorije izdelkov iz jekla, način koriščenja preostale kvote v zadnjem četrtletju ter seznam držav v razvoju, za katere zaščitni ukrepi ne veljajo.

Uredba je začela veljati s 1. julijem 2020.

Evropska komisija redno spremlja izvajanje zadevne uredbe si prizadeva, da bi bili zaščitni ukrepi uravnoteženi tako z vidika potrebe po zaščiti industrije Unije kot z vidika potreb uporabniške industrije. V luči morebitnih nadaljnjih sprememb uredbe podjetja naprošamo, da ministrstvo seznanijo z morebitnimi s težavami pri uvozu izdelkov iz jekla, ki so predmet zadevne izvedbene uredbe Komisije (elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si).

Več na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0894&from=EN.

PR – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

6. 7. 2020

Avtor

Uredništvo