Splošno

APLIKACIJO ZA SLEDENJE OKUŽB S COVID-19 SI BO PO OCENI NA OSNOVI RAZISKAVE NAMESTILO KVEČJEMU 27% PREBIVALCEV V STAROSTI OD 18 DO 75 LET. GLAVNA ZADRŽKA STA NEZAUPANJE V ZAGOTOVILA PREDSTAVNIKOV VLADE IN DVOM V USPEŠNOST.

 

Posebna izdaja raziskave #Novanormalnost. Dan po sprejemu zakona, ki daje pravno podlago za

vpeljavo aplikacije za sledenje stikom z okuženimi prebivalci, smo izvedli posebno meritev, s katero

smo preverili seznanjenost in naklonjenost, namero uporabe ter oceno morebitnega uspeha aplikacije.

 

NIZKO ZAUPANJE V ZAGOTOVILA VLADE IN DVOM V UČINKOVITOST APLIKACIJE STA GLAVNA

RAZLOGA, ZARADI ČESAR JE APLIKACIJA ŠE PRED NJENO UVEDBO ZELO VERJETNO OBSOJENA

NA NEUSPEH

 

Če namreč povzamemo vse rezultate, postane jasno, da so možnosti uspeha aplikacije, za katero bi

se moralo odločiti vsaj 50-60% prebivalcev, zelo nizke:

▪ Verjetnost prostovoljne namestitve brez okužbe ali odrejene karantene je ocenjena na

kvečjemu 27% prebivalcev v starosti od 18 do 75 let.*

▪ Šele v primeru obvezne namestitve, če bi bil posameznik okužen ali odrejen v karanteno, je

verjetnost namestitve ocenjena na 58%.

▪ 43% vprašanih močno ali načeloma nasprotuje takšni aplikaciji. Med glavnimi razlogi

navajajo nadzor nad ljudmi in nezaupanje oz. pomanjkanje nadzora nad zbranimi podatki.

▪ Več kot polovica, 57% vprašanih, ne verjame v učinkovitost aplikacije.

▪ 66% vprašanih bolj ali sploh ne zaupa zagotovilom predstavnikov vlade, da bo aplikacija

anonimna, da ne bo preverjala posameznika ali sledila njegovi lokaciji.

* Do ocene 27% smo prišli po dveh poteh:

  1. Seštevek vseh, ki so rekli, da si bodo zagotovo namestili aplikacijo, 70% tistih, ki so

odgovorili, da verjetno ter 33% tistih, ki še niso odločeni.

  1. Seštevek vseh, ki pravijo da si bodo zagotovo ali verjetno namestili aplikacijo in ki

hkrati aplikacijo načeloma ali močno odobravajo ali pa o tem nimajo stališča (to je

tudi seštevek vseh, ki so rekli, da si bodo aplikacijo zagotovo ali verjetno namestili).

 

Z NAMERO VPELJAVE APLIKACIJE JE DOKAJ DOBRO SEZNANJENIH VEČ KOT POLOVICA

Stopnja seznanjenosti s prihajajočo aplikacijo je po naši oceni relativno visoka, saj le desetina

vprašanih pravi, da z aplikacijo niso seznanjeni, dobra tretjina (36%), da so z njo seznanjeni bolj slabo,

več kot polovica pa, da dokaj (46%) ali zelo dobro (7%).

Da bi bili odgovori čim bolj verodostojni, smo v uvodu raziskave anketirancem aplikacijo predstavili z

opisom, ki povzema novinarski zapis MMC, objavljen prvi dan po sprejetju zakona:

 

»Državni zbor je v četrtek sprejel četrti protikoronski zakon, ki predvideva tudi vzpostavitev in

zagotavljanje delovanja sledilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi. Aplikacija bo

anonimno zbirala podatke o stikih med njenimi uporabniki in se po navedbah državne sekretarke na

ministrstvu za zdravje Tina Bregant, ne bo uporabljala za nadzor nad izpolnjevanjem pravil in

tudi ne bo sledila uporabnikovi lokaciji. Aplikacija bo obvezna za potrjeno pozitivne na virus in osebe

v karanteni, ki bodo morale v aplikacijo vnesti naključno kodo, brez osebnih podatkov, ostali pa si jo

bodo namestili prostovoljno, če bodo tako hoteli. (povzeto po poročanju RTV MMC, 10.7.2020).«

 

APLIKACIJO ODOBRAVA MANJ KOT 40% VPRAŠANIH

Prebivalci so razdeljeni pri vprašanju naklonjenosti aplikaciji, a je nekoliko več tistih, ki aplikaciji

nasprotujejo. Pričakovano je odobravanje statistično značilno višje v segmentu zdravstveno

previdnih (to so tisti, ki menijo, da zagotovo ali vsaj verjetno sodijo med bolj rizične osebe z

morebitnim težjim potekom bolezni, po zadnji meritvi je takšnih 34%), precej nižje pa v segmentu

ravnodušnih (to so tisti, ki se ne čutijo ogrožene niti s strani virusa, niti s strani posledic širjenja virusa

v družbi na sploh, teh je 41%). Odločilna je očitno predvsem starost, mlajši od 40 let namreč precej

bolj odločno nasprotujejo aplikaciji. Slaba petina je zaenkrat glede naklonjenosti še neopredeljena.

 

GLAVNA RAZLOGA ZA NASPROTOVANJE STA NADZOR NAD LJUDMI IN NEZAUPANJE

Med tistimi, ki aplikaciji močno ali načeloma nasprotujejo, jih dobra tretjina kot glavni razlog navaja

nadzor oz. sledenje ljudem, dobra petina pa nezaupanje oz. pomanjkanje nadzora nad zbranimi

podatki. Poseg v zasebnost kot razlog nasprotovanja navaja slaba petina.

GLAVNA RAZLOGA ZA ODOBRAVANJE STA BOLJŠA KONTROLA NAD ŠIRJENJEM VIRUSA IN NADZOR NA OSEBAMI, KI BI MORALI BITI V KARANTENI

Med tistimi, ki aplikacijo načeloma ali povsem odobravajo, jih več kot tretjina kot argument navaja nadzor nad ljudmi, ki bi morali biti v karanteni (čeprav po zagotovilih predstavnikov vlade to ni predvideno), podobno visok delež pa boljšo kontrolo nad širjenjem virusa.

 

VERJETNOST PROSTOVOLJNE NAMESTITVE APLIKACIJE JE RELATIVNO NIZKA

Le slabih 10% vprašanih zatrjuje, da si bodo zagotovo namestili aplikacijo, dodatnih 17% še, da

verjetno. Skupaj torej le dobra četrtina izraža namero namestitve aplikacije, kar je še zelo daleč od

željenih 50-60%, ki naj bi zagotavljali njeno učinkovitost. Šestina vprašanih je še neodločenih. Krepko

več kot polovica jih pravi, da verjetno (20%) ali zagotovo (37%) ne. Če upoštevamo običajno

porazdelitev verjetnosti pri tovrstnih odgovorih v drugih podobnih raziskavah, pridemo do ocene, da

bo aplikacijo prostovoljno namestilo kvečjemu 27% populacije med 18 in 75 let. Verjetnost

namestitve je pričakovano značilno višja v segmentu zdravstveno previdnih, a tudi med temi je teh,

ki izražajo namero (37%) manj kot tistih, ki aplikacije bolj verjetno ne bodo namestili (47%)

 

TUDI V PRIMERU OBVEZNE NAMESTITVE APLIKACIJE NAMESTITEV KOMAJ ČEZ POLOVICO?

Če bi bila posamezniku namestitev aplikacije odrejena, v primeru potrjene okužbe ali odreditve karantene, bi to po naši oceni spoštovalo manj kot 60% oseb v starosti med 18 in 75 let, namreč dobrih 57%, blizu 30% pa že danes pravi, da verjetno (10%) oziroma zagotovo (18%) ne.

 

VEČINA NE VERJAME V USPEH APLIKACIJE

Več kot polovica vprašanih ne verjame v uspeh aplikacije – slaba četrtina jih je prepričanih, da to ne bo imelo nobenega učinka, ena tretjina pa, da to ne more dovolj prispevati k omejevanju širjenja virusa. Skoraj dve petini vprašanih meni, da aplikacija lahko prispeva k omejevanju širjenja virusa, zgolj 4% vprašanih pa, da lahko aplikacija povsem zaustavi širjenje virusa. Razlika med zdravstveno previdnimi in ravnodušnimi je tudi v tem primeru očitna in statistično značilna.

NIZKO ZAUPANJE V ZAGOTOVILA VLADE

Kar dve tretjini vprašanih zagotovilom predstavnikov vlade, da bo aplikacija anonimna, da se ne bo

uporabljala za nadzor nad izpolnjevanjem pravil in da ne bo sledila uporabnikovi lokaciji, bolj (24%)

oziroma sploh ne zaupa (42%). Po formuli, ki jo sicer uporabljamo v raziskava zaupanja v institucije,

bi bila stopnja zaupanja negativna in sicer -42 (odgovor »ne morem oceniti« je pri tem izločen).

Podobno stopnjo (ne)zaupanja smo v zadnji meritvi sredi junija izmerili za uradnega govorca vlade

Jelka Kacina in stranke opozicije (-40).

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/ed

it#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

#Novanormalnost

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 10.-13, julij 2020, n=566; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je

največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno

populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena

leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana

 

 

16. 7. 2020

Avtor

Uredništvo