Gospodarstvo

Krožno gospodarstvo sloni na koristni izrabi odpadkov

Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v javno razpravo predlog spremembe Uredbe o odpadkih, s katero bolj jasno ureja status odpadkov oziroma prenehanje statusa odpadka.

Tudi odpadek je lahko koristen vir, ki ga lahko ponovno uporabimo, a pod jasnimi pravili za zaščito okolja in zdravja ljudi. Uredba se je lotila te problematike, saj brez spremembe statusa odpadka ni mogoče preiti v krožno gospodarstvo, ki ga Slovenija, vsaj načeloma, promovira.

Slovenija se želi v mednarodnem prostoru predstavljati kot država z uveljavljenim krožnim gospodarstvom, v praksi pa je slika pogosto drugačna. Naš sistem upravljanja z viri je naravnan tako, da določena snov hitro postane odpadek in to tudi ostane, kar otežkoča nadaljnjo uporabo te snovi in jo obsodi na odlaganje ali uničenje. S tem smo dvakrat prizadeti – izgubljamo vrednost, ki jo odpadki imajo (ne ravnamo trajnostno), hkrati pa podražujemo procese, kar na koncu vpliva na višje cene izdelkov in nižjo konkurenčnost podjetij.

Zato na GZS Uredbo o odpadkih, ki prinaša jasnejša pravila, podpiramo. Še vedno bo odločitev, ali gre za odpadek ali proizvod, v rokah pristojnega organa, ki bo v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja presojal od primera do primera. Po sedanji uredbi se, denimo, tudi sveže izkopana zemljina mora umestiti med odpadke, zato z njo ne bi smeli izdelati gradbenega nasipa ali sanirati  rudnika, še svojega vrta ne smemo urediti z njo. To nenaravnost Uredba odpravlja.

Nasprotniki spremembe Uredbe zmotno navajajo, da se utegne izgubiti nadzor nad nevarnimi snovmi, zato rešitev vidijo v ohranitvi sedanje nedorečene in neživljenjske ureditve, ki tako rekoč onemogoča predelavo in ponovno uporabo predelanih odpadkov. Ta bojazen je odveč. Vsak proizvod, ki je umeščen na trgu EU, mora slediti številnim zahtevam, ki zanj veljajo. Poleg tega potrošnike in okolje varuje tudi zahtevna kemijska zakonodaja EU.

Sprememba uredbe o odpadkih tako ne odpravlja prav nobene okoljske varovalke, temveč odpadke umešča in omogoča njihovo nadaljnjo uporabo, kadar je to smiselno, varno, okolju neškodljivo in koristno.

 

PR – GZS

17. 7. 2020

Avtor

Uredništvo