Družabno, Gospodarstvo

FRUCTAL UVAJA EMBALAŽO RASTLINSKEGA IZVORA

Ajdovščina, 23. julij 2020 – Fructal prvi v Sloveniji napoveduje uvedbo embalaže
rastlinskega izvora, s katero dodatno zmanjšuje obremenitve okolja. – Gre za embalažo,
ki je proizvedena z uporabo plastike pridobljene iz sladkornega trsa, ki je reciklabilen in
naraven material. – Svoje izdelke pričenjajo vanjo polniti v avgustu, na trgu pa bodo
jeseni. – Najprej v embalaži rastlinskega izvora na trg prihajajo prenovljeni, organski
izdelki Fructala. – Postopoma pa bodo v embalaži rastlinskega izvora vsi Fructalovi
izdelki v Tetra Prisma® Aseptic 1000 Square in Tetra Brik® Aseptic Edge 200 ml
pakiranjih. – V drugem letu že načrtujejo uvedbo slamic iz materiala rastlinskega izvora.

Trajnostna naravnanost je pomemben del poslovanja družbe Fructal. Zato v Fructalu že
vrsto let veliko mero pozornosti namenjajo recikliranju embalaže, njene ponovne uporabe
in vzpostavitvi sistemov vračanja le-te. Tako je bil Fructal je že leta 2015 prvi v Sloveniji,
ki je zaprl masni krog toka plastične embalaže z uvedbo inovativnega projekta ”plastenka
za plastenko”. Fructal preko pooblaščene družbe Unirec zbere vso odpadno plastiko, ki jo
da na trg in konča v smeteh, kar pomeni, da se velika večina Fructalove embalaže vrne v
ponovno polnjenje. Z uporabo tako zbranih in recikliranih plastenk s kar 50% regranulata
(snov, ki nastane ob recikliranju plastenk) vsako leto zmanjšajo obremenitev okolja za
kar 434.000 kg CO2.

Polovica embalaže v Fructalovem naboru izdelkov pa predstavlja Tetrapack® embalaža, ki
je reciklabilna, ob pravilnem odlaganju v zato namenjene zabojnike. Zato so v Fructalu v
začetku leta pripravili kampanjo, ki ozavešča potrošnike, kako pomembno je odlaganje
katerekoli embalaže v ločevalne zabojnike.

Pri tem pa se niso ustavili in v Fructalu v teh dneh uvajajo nov okoljski projekt – prehod
na embalažo rastlinskega izvora (t.i. »plant-based« pakiranje) z namenom še dodatnega
zmanjšanja vpliva na okolje. Tetrapackova® embalaža rastlinskega izvora je embalaža, ki
je narejena iz sladkornega trsa, s kar 84% materialov rastlinskega izvora pri Tetra Prizmi®
1 liter pakiranju in s 78% pri Tetra Edge® 200 ml pakiranju. Tudi novi pokrovčki bodo iz
polimerov rastlinskega izvora. V Fructalu bodo začeli polnititi svoje izdelke v novem
pakiranju rastlinskega izvora v avgustu, prvi izdelki v tej embalaži – gre za prenovljeno
linijo organskih izdelkov Fructala – pa bodo na trgu v mesecu septembru. Postopoma
bodo vsi izdelki v Tetra Prisma® Aseptic 1000 Square in Tetra Brik® Aseptic Edge 200 ml
pakiranju polnjeni v embalažo iz naravnih materialov. S tem ukrepom Fructal dodatno
zmanjšuje emisije CO2 in tako prispeva k boju proti podnebnim spremembam –
največjemu okoljevarstvenemu problemu našega časa.

Fructal tako uresničuje svoje poslanstvo, ki narekuje odgovorno poslovanje do okolja in
družbe. Z zapiranjem masnih krogov plastike, z uporabo reciklirane embalaže ter s
prehodom na embalažo rastlinskega izvora Fructal pomembno zmanjšuje obremenitve
okolja in prispeva k njegovemu ohranjanju. Kot so v svoji študiji iz leta 2018 navedli Ekologi
brez meja: “Iz odzivov je razviden še en vidik embalažne krize — podjetja v dobri veri
zaupajo “svojim” shemam za ravnanje z odpadki, da bodo poskrbele za njihove izdelke po
tem, ko postanejo odpadki. Ker pa razširjena odgovornost proizvajalca pri nas šepa, je v
praksi velik manko njihove prisotnosti, proizvajalci pa se posvečajo predvsem lastni snovni
učinkovitosti. Izpostavljajo načelno reciklabilnost nekaterih izdelkov, a le Fructal dejansko
skrbi za ponovno uporabo svoje odpadne embalaže za izdelavo novih izdelkov…”

(Vir: https://ebm.si/prispevki/popis-blagovnih-znamk-odpadkov-pomembno-orodje-pritiskana-proizvajalce)

Označba embalaže rastlinskega izvora:

Označbi embalaže rastlinskega izvora Tetra Prisma® in Tetra Brik®:

PR: Fructal d.o.o.

23. 7. 2020

Avtor

Administrator