Družabno

Galerija sodobnih umetnosti Art.Con

 

Člani Galerije sodobnih umetnosti Art.Con želimo Gospe in Gospode navdušiti ne le za področje likovne umetnosti, temveč umetniška dela umestiti izven konvencionalnih galerijskih prostorov –  svet  izven njenih zidov, ki je prav tako lahko odlična iztočnica za izobraževanje skozi izkustvo. Delovanje zunaj zidov galerije omogoča, da dosežemo nekonvencionalno galerijsko občinstvo in uporabimo nove metode prenosa znanja likovne umetnosti.

Galerija sodobnih umetnosti Art.Con torej stopa iz izoliranih prostorov, namenjenih umetnosti, iz galerij bomo vstopamo v urbani prostor, ki tako postane faktor, pomemben za definicijo umetniškega dela. Razvijamo procese, s katerimi širimo meje sodobne likovne umetnosti v novo polje, v katerem se posamezne discipline  med seboj povezujejo.

Več o  Galeriji sodobnih umetnosti Art.Con: https://www.facebook.com/ArtCon-315987555963809/

 

Ustanovitelji Galerije sodobnih umetnosti Art.Con z gostoma Filozofskega večera, iz leve proti desni: Saša Nemec (področje grafičnega oblikovanja), Urška Čerče (področje kulture, novinarstva), Ana Čepin (področje likovne umetnosti, pedagogike, predsednica društva),  Lidija Smolar (arhitektka, gostja Filozofskega večera), Lan Seušek (akademski kipar, avtor prostorske postavitve Utopija oblik in gost Filozofskega večera), Mateja Šavc (področje jezikoslovja), Aleš Gangl (področje filozofije in glasbene umetnosti)

 

Na kratko o našem lanskoletnem projektu Utopija oblik

V obdobju med 30. 8. 2019 in 1. 9. 2019 smo izvedli projekt – razstavo z naslovom Utopija oblik. Akademski kipar Lan Seušek je izdelal umetniško postavitev: maketo mesta Slovenj Gradec v velikosti 4 m x 3 m. Umetniško delo smo postavili na ploščad pred dvorec Rotenturn. Posamezne enote makete – stavbe, so bile tako velike, da so jih obiskovalci lahko premikali po podlagi, s pomočjo dodajanja barv pa jim spreminjali izgled in pomen. Obiskovalci zato niso bili več samo gledalci, ampak udeleženci.

V času postavitve umetniškega dela so potekali dogodki, konceptualno povezani z umetniškim delom: Otvoritev umetniškega dela z akustičnim koncertom, Galerijska likovna delavnica, Angleščina skozi sodobno likovno umetnost, Filozofski večer. Da je umetniško delo v interakciji s prostorom postalo platforma zgodb, idej, kraj debat,  smo poleg ambienta, ki je obiskovalce spodbujal k ustvarjanju socialnih stikov zastavili čitalnico s knjižnim gradivom iz področja likovne umetnosti.

 

Načrtovan projekt

Galerija sodobnih umetnosti Art.Con v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec, JZ Spotur Slovenj Gradec,  Kulturnim društvom Raum AU, Mladinskim svetom Slovenj Gradec, Društvom glasbene spektakularnosti in Kulturnim društvom MAD vabi vse Gospe in Gospode,  v soboto 29. avgusta na ploščad pred dvorec Rotenturn.  Izvedli bomo projekt Ples senc.

 

 

S projektom Ples senc se bosta Gospem in Gospodom predstavili Katja Vravnik (koreografinja, oblikovalka) in Tea Kovše (animatorka lutk, dramaturginja).  Ustanoviteljici Gledališča DELA sta uprizorili 19 lutkovnih/plesnih performansov v zadnjih 7 letih. Gledališče DELA uprizarja performativne predstave, dogodke in situacije. Z avtorskimi koncepti kritično zajema problematike današnje družbe in jih umešča v različne prostore. Struktura gledališča temelji na prepletanju različnih umetnosti. V ospredju so gib, telo, lutka in vizualni elementi ter odnosi med njimi.

 

Več o Gledališču dela in projektu Ime mi je Vida: http://www.zraven.si/

 

V času projekta Ples senc bodo potekali v nadaljevanju zapisani dogodki:

  1. 8. 2020 ob 10. 00: Likovni lutkovni poligon, pri katerem gre za razvijanje motoričnih spretnosti skozi lutkovno igro. Lutkovni likovni poligon je namenjen mladim Gospem in Gospodom in povezuje lutkovno animacijo z likovno in športno aktivnostjo. Cilj je aktivno vključiti mlade Gospe in Gospode v svet lutkovne domišljije, kjer je mogoče vse.

 

  1. 8 2020 ob 18. 00 : Diskusija tu in zdaj, v okviru katere bodo povabljeni Gospe in Gospodje poskušali osvoboditi miselni tok obiskovalcev od vseh stereotipov in predstav, ter pri tem ustvariti vizijo foruma. Gospem in Gospodom bodo pomagali pri njihovem intelektualnem, emocionalnem in ustvarjalnem razvoju.
  2. 8. 2020 ob 21: Ime mi je Vida – ulična predstava senčnega plesa v izvedbi Gledališča DELA. Vida pleše na ulici, presega okvirje in se osvobodi lastne sence. G hkrati gleda dva svetova – svet Vide in svet senc. Kateri je močnejši? Vida pleše in sence ji sledijo.

 

PR:

Društvo ART

 

4. 8. 2020

Avtor

Administrator