Splošno

ODZIV OBČINE IZOLA NA ZAPROSILO KPK V ZVEZI Z OBISKOM MINISTRICE V IZOLO

Spoštovani,

v nadaljevanju vam pošiljamo odziv Občine Izola na zaprosilo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) za posredovanje podatkov in pojasnil v zvezi z obiskom ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano med 12. in 14. junijem v Izoli. Vsa pojasnila in dejstva povezana z obiskom so podkrepljena tudi z dokumenti in kopijami korespondence, kot je v zaprosilu zahtevala KPK. Zaradi varovanja osebnih podatkov medijem priponk ne pošiljamo.

ODZIV OBČINE IZOLA:

Spoštovani,

v zvezi z vašim zaprosilom z dne 31. julija 2020, s katerim ste nas pozvali, da podamo pojasnila na sledeči vprašanji:

  • kakšen je bil primarni namen obiska ministrice Aleksandre Pivec v Občini Izola v mesecu juniju; prosimo, da podrobneje pojasnite kakšen konkretno je bil program tega obiska in katere aktivnosti ministrice so bile predvidene ter realizirane; posredujte nam prosimo vso korespondenco, ki v zvezi s tem obstaja (usklajevanje obeh kabinetov glede njene nastanitve, programa, aktivnosti, ipd.);
  • v kolikor je bila organizacija njenega obiska in nastanitve predvidena z vaše strani in ne ministrstva, nam prosimo posredujte vse dokumente, na podlagi katerih ste urejali rezervacijo njene nastanitve oz. nastanitve še drugih posameznikov; pojasnite nam za koliko oseb in koga konkretno (poimensko) ste urejali rezervacijo nastanitve poleg ministrice; predložite tudi fotokopije izdanih računov in dokazil o plačilu, vključno z vsemi specifikacijami postavk računa,

 

v nadaljevanju pojasnjujemo:

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je bila od 12. do 14. junija gostja občine Izola. 12. junija sta z županom podpisala pismo o nameri za vzpostavitev Interaktivnega muzeja ribiške industrije v Sloveniji (priloga št. 1: vabilo na dogodek). Na pobudo občine je ministrica ta dan opravila še več delovnih srečanj ter pogovorov, ki so trajali do večera. Dne 13. junija popoldne se je obisk ministrice nadaljeval z delovnim sestankom v zvezi z ureditvijo javne ribiške infrastrukture v Izoli ter ogledom terena. Ministrica je prespala v Hotelu Marina (priloga št. 2: korespondenca med zaposleno v kabinetu župana in predstavniki hotela). Iz korespondence je razvidno, da je bila nastanitev najprej predvidena iz sobote na nedeljo, saj naj bi bila ministrica v soboto, 13. junija častna gostja in podeljevalka priznanj na festivalu Oljk, vina in rib, ki je bil zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa odpovedan le kak dan pred dogodkom. Naknadno je bilo dogovorjeno, da bo ministrica z županom podpisala pismo o nameri za vzpostavitev interaktivnega muzeja ribiške industrije v petek, 12. junija, zato je bila končna rezervacija nastanitev v hotelu dogovorjena za termin od 12. do 14. junija (priloga št. 3: predračun Hotela Marina z oznako H-1-22935 in naročilnica Občine Izola s št. 20-00250). Namesto odpovedanega festivala se je ministrica v soboto udeležila delovnega sestanka s predstavniki občine na temo ureditve javne ribiške infrastrukture, v nedeljo dopoldne pa je opravila pogovore na temo vinarstva v Istri. Obiskala je kmetijo, katere glavna dejavnost je vinarstvo in na terenu prisluhnila izzivom s katerimi se soočajo vinarji slovenske Istre.

Občina Izola je poravnala stroške dveh noči bivanja v hotelu za ministrico in za osebje njene varnostne službe, saj je bila pobudnica in gostiteljica obiska. Občina v nobenem primeru ni nameravala poravnati stroškov bivanja nikomur drugemu kot predstavnikom ministrstva, oziroma varnostnikom, saj smo imeli informacijo, da je ministrica varovana oseba, z informacijo da stroške varovanja poravna pristojno ministrstvo pa občina ni bila seznanjena.

Hotel Marina nam je dne 5. junija 2020 poslal predračun št. H-1-22935 za 2 nočitvi z zajtrkom od 12. do 14. junija s končno ceno 454,80 evrov z ddv (vključena turistična taksa in prijavnina). 17. junija je bila izdana naročilnica s št. 20-00250 na podlagi predračuna. 18. junija smo prejeli račun hotela in ga dne 20. julija plačali, saj se je končni znesek ujemal z zneskom na naročilnici. Pri odreditvi plačila računa pa pristojni zaposleni niso bili pozorni na napake v specifikaciji računa. Namreč, v računu ni bila vključena turistična taksa in strošek prijavnine (priloga št. 4: račun s št. 260203-2020). Prav tako sta bili na računu navedeni še dve imeni, ki nista bili skladni z rezervacijo občine. Ko so bile ugotovljene napake smo o tem obvestili pristojno službo hotela in zahtevali popravek oz. dobropis računa. 23. julija smo prejeli dobropis računa (priloga št. 5: dobropis in dopis hotela) ter 29. julija nov račun s popravljeno specifikacijo (priloga št. 6: nov račun s popravljeno specifikacijo z dne 29. julija).

Ko so bile ugotovljene napake na računu so zaposleni opravili natančen pregled celotnega postopka, ki je pokazal, da ena od rezerviranih sob ni bila zaračunana za namen kot sta ga predvidevali rezervacija in naročilnica, ki ju je Občina poslala hotelu. Glede na to, da je do napake pri odrejanju plačila računa prišlo v kabinetu župana, se je župan Občine Izola Danilo Markočič odločil, da prevzame objektivno odgovornost in povrne znesek neupravičeno zaračunane sobe (priloga št. 7: dokazilo o povračilu stroškov z dne 5. 8. 2020). Da se taki primeri ne bodo več dogajali bo župan v najkrajšem času zaposlene v kabinetu seznanil z dodatnimi navodili glede naročanja in plačevanja storitev ob obiskih različnih delegacij, ki jih gosti Občina Izola.

 

PR:

Občina Izola

7. 8. 2020

Avtor

Administrator