Gospodarstvo

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE FINANČNIH SPODBUD ZA BLAŽENJE POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 NA PODROČJU GOSPODARSTVA V OBČINI POSTOJNA ZA LETO 2020

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Postojna objavljen javni razpis za dodeljevanje finančnih spodbud za blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v občini Postojna za leto 2020.

Predmet razpisa je dodeljevanje pomoči za naslednje ukrepe:

1. Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v času trajanja razglašene epidemije COVID-19;
2. Subvencioniranje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi razglašene epidemije COVID -19;
3. Subvencioniranje stroškov ravnanja z odpadki.

Rok za oddajo vlog je najkasneje do 4. 9. 2020 do 12.00 ure

Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo najdete v prilogi oz. na naslednji povezavi: https://www.postojna.si/objava/279281

Pripete datoteke

PR: GZS

12. 8. 2020

Avtor

Administrator