Finance

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino

Spoštovani,

danes je izšla publikacija Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, junij 2020.

Iz vsebine: V prvih šestih mesecih leta 2020 je presežek tekočega računa znašal 1,4 mrd EUR, kar je za 106 mio EUR manj kot v enakem obdobju 2019. Medtem ko se je presežek menjave blaga povečal za 236 mio EUR, se je presežek menjave storitev zmanjšal za 400 mio EUR. Večji presežek blaga v letu 2020 je glede na primerljivo lansko obdobje predvsem posledica večjega padca uvoza v primerjavi z izvozom.

Publikacija je na voljo na spletni strani Banke Slovenije.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si
Internetni naslov: http://www.bsi.si

13. 8. 2020

Avtor

Administrator