Splošno

Projekt POLET: Pravice starejših zaposlenih

Projekt POLET: Pravice starejših zaposlenih

POLET

Pogoj, ki ga mora izpolniti zaposleni, da je zaščiten kot starejši delavec je zgolj starost, in sicer dopolnjenih 55 let. To je tudi osnova za dodatno zščito.

Starejši delavec ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.

V kolikor želi, lahko starejši delavec sklene pogodbo o zaposlitvi oziroma ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega na istem ali drugem ustreznem delovnem mestu, če se delno upokoji.

Prav tako starejšemu delavcu delodajalec brez delavčevega pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela.

PR:

GZS

13. 8. 2020

Avtor

Administrator