Kultura

38. Festival Radovljica 2020 – sedmi in osmi koncert / 18. in 20.8.2020

  1. FESTIVAL RADOVLJICA 2020 – 7. koncert:

Torek, 18. avgusta 2020, ob 20.00, radovljiška graščina

Dvojni portret: Chopin in Liszt

Rosalía Gomez Lasheras, zgodovinski klavir Blüthner (1856)

Razmerje med Chopinom in Lisztom je bilo nekoliko kontroverzno, a prežemalo ga je medsebojno občudovanje, kakor priča Chopinova biografija, ki jo je Liszt napisal po kolegovi smrti. S pomočjo tega besedila, posnetkov Lisztovih učencev, ki izvajajo glasbo obeh skladateljev, in drugih virov o Lisztovem poučevanju, poskuša Rosalía Gómez Lasheras obogatiti lastno igro s sledovi, ki jih je pustil Lisztov legendarni izvajalski slog.

  1. FESTIVAL RADOVLJICA 2020 – 8. koncert:
    Četrtek, 20. avgusta 2020, ob 20.00, cerkev sv. Petra, Radovljica

Orfej in moč glasbe

PER-SONAT
Christine Mothes glas

Jasmina Črnčič glas
Hanna Marti glas, harfa, lira
Marc Lewon karolinška cithara, lira, glas
Sabine Lutzenberger glas, zvončki, glasbeno vodstvo


Mit o Orfeju je bil zelo pomemben tudi za srednjeveške glasbene teoretike. Ansambel PER-SONAT izvaja liturgično večglasje po napotkih iz traktata Musica enchiriadis iz 9. stoletja, zapisane večglasne skladbe iz Winchestrskega troparija, ki je nastal sredi 11. stoletja, srednjeveške uglasbitve Horacijevih od in Davidovo žalostinko za Savlom in Jonatanom Petra Abelarda. Pevske glasove spremljajo glasbila iz karolinškega obdobja, kakršne upodablja Utrechtski psalter.

 

PR:

NIKO HOUŠKA

17. 8. 2020

Avtor

Administrator