Splošno

OBVESTILO O ZBIRANJU INFORMACIJ O MOREBITNI ŠKODI NASTALI V NEURJU S POPLAVAMI MED 3. in 6. AVGUSTOM

Neposredna škoda na stvareh se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih v občinah:

Trebnje, Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, Ankaran, Piran, Ivančna Gorica, Litija, Radenci, Cerkvenjak, Kungota, Selnica ob Dravi, Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Kozje, Ljubno ob Savinji, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Solčava, Šentjur pri Celju, Šmartno ob Paki, Štore, Tabor, Vojnik, Žalec, Hrastnik, Zagorje ob Savi.

Neposredno oceno škode na vodotokih se oceni tudi v občinah:

Ilirska Bistrica, Postojna, Divača, Šmartno pri Litiji, Medvode, Moravče, Kuzma, Celje.

Vljudno prosimo, da nam sporočite ali ste utrpeli neposredno škoda na stvareh, zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih.

V kolikor ste utrpeli škodo, nam to sporočite na email info@rgzc.si. Vaše sporočilo bo podlaga za organiziranje popisa škode.

RGZC

 

PR:

GZS

17. 8. 2020

Avtor

Administrator