Splošno

Kmalu nova umetna trava na pomožnih nogometnih igriščih v Izoli

Izola, 19. avgusta 2020 – Občina Izola je pripravila projekt za zamenjavo umetne trave na dveh obstoječih pomožnih nogometnih igriščih ob mestnem stadionu v Izoli. Idejna zasnova in projektna naloga, ki sta podlaga za javno naročilo, sta bili pripravljeni v sodelovanju z Mladinskim nogometnim klubom Izola in s Centrom za kulturo, šport in prireditve Izola, ki je upravljalec igrišč. Objava javnega naročila za postavitev umetne trave bo sledila v prihodnjih dneh.

 

Projekt zamenjave umetne trave je vreden dobrih 200 tisoč evrov. Točen znesek bo znan po izvedbi javnega naročila in izbiri izvajalca. Občina Izola bo investicijo krila iz proračunskih sredstev, nadeja pa se tudi sofinanciranja iz razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Igrišči sta že opremljeni z umetno travnato podlago, ki pa je zaradi svoje starosti in uporabe že dotrajana. Projekt predvideva zamenjavo obstoječe umetne trave z novo, vključno s polnilom in izdelanimi linijami za nogomet, ter postavitev nekaj opreme na igriščih, kot so goli in mreže. Zahtevani so materiali boljše kakovosti, saj mora umetna trava ustrezati certifikatu FIFA Quality Pro. Novo pridobljene površine morajo biti v čim večji meri, kolikor prostorski pogoji dopuščajo, izvedene skladno s pravili Nogometne zveze Slovenije. Celotna površina pomožnih nogometnih igrišč znaša približno 6.300 m2, od tega obsega severno igrišče 2.600 m2, južno pa 3.700 m2 površine. Postavitev nove umetne trave je predvidena po celotni površini igrišča, tudi zunaj območja igralne površine.

Pomožni igrišči sta sicer dobro opremljeni, saj imata ustrezno drenažo in razsvetljavo ter sta tudi v celoti ograjeni, zaradi česar ju veliko uporabljajo tako igralci nogometnega kluba kot tudi drugi športni navdušenci. Na obeh pomožnih igriščih lahko izvajajo treninge in prvenstvene tekme selekcije MNK Izola: Krožek, U9 in U11. Prav tako lahko na obeh igriščih treninge opravljajo selekcije U13 (trening in prijateljske tekme), U15 (trening in trening tekma), U17, U19 in člani (možnost treniranja pod reflektorji boljše kvalitete). Posledično je glavno igrišče na stadionu manj obremenjeno, poleg tega pa se tudi glede na število otrok v klubu treningi in tekme lažje izvajajo. Iz navedenih razlogov je investicija v novo umetno travo smiselna.

 

PR:

Občina Izola

19. 8. 2020

Avtor

Administrator