Splošno

Besedilo poslanskega vprašanja Matjaža Nemca v zvezi s predvidenimi ukrepi Vlade RS glede zagotavljanja varnosti na divjih kopališčih reke Soče in ostalih slovenskih rekah

Reka Soča je ena najbolj poznanih rek v Evropi, na področju turizma na prostem pa pomembno prispeva v proračun lokalnega ter državnega gospodarstva.

Kopališče v Solkanu že več desetletij velja za priljubljeno naravno kopališče med Solkanci in Novogoričani, zaradi bogate turistične ponudbe pa je atraktivno tudi za ostale slovenske goste in tudi tuje turiste. Kljub temu, da je Soča mrzla in v delih deroča reka, pa v poletnih mesecih obiskovalcev, ki iščejo prijetno osvežitev ali pa adrenalinski kajakaški podvig, ne manjka.

Soča je v Solkanu zajezena s hidroelektrarno, ki je začela z obratovanjem leta 1984, dolina za njo je poplavljena v mirno jezero, pod elektrarno pa je reka zopet živahna in deroča. Levi breg Soče tik pod elektrarno je urejen in lahko dostopen, nad bregom pa stojijo restavracija ter številna športna igrišča za tenis, košarko, odbojko in odbojko na mivki. Nekoliko naprej, ob starem jezu, je Kajak center z novo kajakaško progo, ki je med drugim prizorišče pomembnih mednarodnih in državnih tekmovanj. Center ponuja številna doživetja in pestro turistično ponudbo ter  ima izjemne možnosti za nadaljnji razvoj in organizacijo kajakaških tekem na državni kot tudi mednarodni ravni.

Kljub močni tradiciji in priljubljenosti naravnega solkanskega kopališča med domačini, pa se žal prenekateri ne zavedajo nevarnosti deroče in vrtinčaste vode, ki je na tem območju terjala že prenekatero življenje. Konec meseca julija je celotno Slovenijo pretresla novica o tragični nesreči 10-letnega dečka, ki se je zaradi nenadnega dviga nivoja reke Soče utopil pri starem jezu v Solkanu. Gre za že tretji primer s smrtnim izidom na tem območju v zadnjih 15 letih, prav vsi s skupnim imenovalcem nenadnega naraščanja pretoka Soče kot posledice upravljanja hidravličnih naprav Hidroelektrarne Solkan.

Območje, kjer se je zgodila nesreča, je po klasifikaciji Agencije za okolje kopalno območje, zato kopanje tam ni prepovedano, je pa na vsem območju postavljenih pet opozorilnih tabel, ki kopalce opozarjajo na nevarnost. Tri od njih so postavile Soške elektrarne Nova Gorica (SENG), dve pa Kajak center Solkan, pri čemer je sicer predpisom zadoščeno, vendar se nesreče še vedno dogajajo, zato je toliko bolj pomembno, da se še dodatno poskrbi za varnost kopalcev in ostalih uporabnikov rek na območjih pod hidroelektrarnami. Kot zapisano se žal kaže, da za zagotavljanje varnosti zgolj predpisi niso dovolj ter da bo potrebna celostna sistemska in zakonska ureditev, ki bo omogočila največji nivo varnosti, upoštevajoč naravovarstveni vidik, ko vemo, da hidroelektrarne močno posegajo v naravno okolje (sprememba klime, tal, reliefa, vodnega toka, struge, itd.) kot tudi urbano okolje (sprememba prostora, odstranitev ali prestavitev obstoječih objektov, itd.) ter izrazito vplivajo na rastlinstvo in živalstvo.

Na nujnost čimprejšnje zakonske ureditve tega vprašanja je opozorila tudi Mestna občina Nova Gorica, ki je na Vlado RS in Holding Slovenske elektrarne pred kratkim poslala poziv k zakonski ureditvi za večjo varnost pod hidroelektrarnami v Sloveniji, in sicer da se sistemsko z zakonom uredi varnost kopalcev in ostalih uporabnikov rek na območjih pod hidroelektrarnami, in to za območje celotne države.
Obstoječe stanje je po mnenju občine namreč neustrezno, o čemer pričajo tudi tragične nesreče s smrtnim izidom.

Na Vlado RS zato naslavljam poslansko vprašanje:

Kopališče v Solkanu velja za zelo priljubljeno in tradicionalno kopališče domačinov, prav tako tovrstna kopališča najdemo vzdolž ostalih slovenskih rek, zato vas sprašujem: kdaj in katere dodatne ukrepe bo sprejela Vlada RS, da bo v bodoče preprečila tragične nesreče in zagotovila varnost kopalcev, na način, da bo obenem ohranjeno sobivanje človeka, narave in gospodarske dejavnosti.

 

PR:

Poslanska skupina Socialnih demokratov
Odnosi z javnostmi

25. 8. 2020

Avtor

Administrator