Splošno

Mestna občina Koper bo uveljavljala predkupno pravico za objekt Libertas

Mestna občina Koper je danes Občinski svet Mestne občine Koper seznanila z namero uveljavljanja predkupne pravice za objekt Libertas. Za nepremičnino bo odštela 414.527 evrov, objekt pa v prihodnje namenila za dejavnosti različnih družbenih skupin.

Z nakupom Libertasa bo MOK v objektu uredila večnamenski prireditveni prostor, ki ga bodo uporabljali tako mladi kot društva in druge družbene skupine. Nepremičnina skupaj z zemljiščem po podatkih GURS-a meri 2.465 kvadratnih metrov, neto tlorisna površina objekta Libertas pa znaša 1.188,40 kvadratnega metra. Objekt, ki je bil v 19. stoletju zgrajen za potrebe skladiščenja soli, je na območju historičnega mestnega jedra Kopra in je v Registru kulturne dediščine evidentiran z oznako EŠD 1995. Občina bo zanj odštela 414.527 evrov, finančna sredstva pa je predvidela v proračunu za letošnje leto.

Kot nova kulturna infrastruktura je Libertas uvrščen tudi v kandidaturno knjigo Piran – Pirano 4 Istria 2025, ki je bila potrjena s sklepom Občinskega sveta Mestne občine Koper v okviru skupne prijave Mestne občine Koper, Občine Ankaran, Občine Izola in Občine Piran na razpis Evropska prestolnica kulture 2025.

PR:

Kabinet župana

Gabinetto del sindaco

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, SI-6000 Koper – Capodistria

1. 9. 2020

Avtor

Administrator