Splošno

Dovolilnice: razpis za leto 2021


Rok za oddajo vlog za določitev letnega načrta dovolilnic za leto 2021 
je do 15. septembra 2020

V skladu z določili 90. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS št. 6/16-UPB, 67/19 – ZPCP-2G), mora prevoznik, ki želi, da mu delivec določi letni načrt dodelitve dovolilnic za naslednje leto, v tekočem letu med 1. in 15. septembrom pri delivcu vložiti vlogo za določitev letnega načrta. V vlogi za določitev letnega načrta prevoznik navede vrste in število dovolilnic, ki jih želi pridobiti.

Vlogo za določitev letnega načrta dovolilnic in dovolilnic CEMT (Vloga za letni nacrt 2021.docx ali Vloga za letni nacrt 2021.pdf ) oddate pri delivcu (Gospodarska zbornica Slovenije, Javne listine, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana) ali preko spletne strani (www.gzs.si/dovolilnice, Zasebni podatki).

Prevozniku, ki v navedenem roku ne vloži vloge, delivec letnega načrta za naslednje leto ne določi. Prepozna vloga se zavrže. Prevoznik, ki je že imel določen načrt v tekočem letu, se obravnava kot novi prevoznik in lahko odda vlogo za določitev načrta dovolilnic v naslednjem letu.

Kritične dovolilnice se prevoznikom tekom leta ne morejo dodeliti, v kolikor prevoznik ni oddal vloge za določitev letnega načrta in nima določenega letnega načrta dodelitve dovolilnic.

Nekritične dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic se delijo vsem prevoznikom glede na njihove vloge. Pridobite jih lahko tudi, če nimate določenega letnega načrta dodelitve dovolilnic in za njih niste zaprosili z vlogo za določitev letnega načrta.

Dovolilnica CEMT se lahko uporablja za prevoze med državami članicami organizacije ITF in v tranzitu čez njena ozemlja. Uporabnik mora pri tem upoštevati morebitne prepovedi glede uporabe njihovega ozemlja, ki jih določajo posamezne države.

Vse dovolilnice CEMT veljajo za prevoze med tretjimi državami, razen tam, kjer posamezni CEMT ne velja, ne morete nalagati ali razkladati in peljati v tretjo državo članico CEMT:

–       040/CE – Avstrijski CEMT: CEMT dovolilnica, ki velja v Republiki Avstriji in ne velja v Republiki Italiji,

–       380/CE – Italijanski CEMT: CEMT dovolilnica, ki velja v Republiki Italiji in ne velja v Republiki Avstriji,

–       191/CE – CEMT za tretje države: CEMT dovolilnica, ki ne velja v Republiki Avstriji in Republiki Italiji.

Javne listine

 

PR:

GZS

2. 9. 2020

Avtor

Administrator