Splošno

Poziv k podaji mnenj in predlogov na osnutek strategije razvoja turizma v občini Izola

Foto: OI

Izola, 4. september 2020 – Občina Izola je v sodelovanju s Turističnim združenjem Izola pristopila k oblikovanju Strategije razvoja turizma v občini za obdobje od leta 2021 do 2025. Pri pripravi nove strategije aktivno vključujemo vse turistične ponudnike in ostale deležnike na področju turizma v občini Izola, saj le tako lahko oblikujemo in uresničimo skupne strateške cilje, projekte in aktivnosti.

 

Priprava turistične strategija bo potekala v dveh fazah

Dokument je v prvi fazi nastajal v sodelovanju s ključnimi akterji izolskega turizma, s katerimi smo na to temo izpeljali dve delavnici. Strateški dokument turistične strategije s ključnimi usmeritvami ter ukrepi bo v jesenskem času predlagan v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. V  kratkem povzetku dokumenta, ki je dosegljiv na sledeči povezavi Turistična strategija Občine Izola 2021-2025_povzetek,  predstavljamo osrednje usmeritve ter ukrepe oz. izvlečke najpomembnejših poglavij iz predloga strategije. Nanje lahko vsi zainteresirani podajo mnenja in predloge, ki jih pošljejo do srede, 16. septembra 2020, na naslov karmen.bucar@izola.si.

V drugi fazi bo do konca leta 2020 oblikovan še konkreten akcijski načrt, ki bo vseboval podrobneje razdelane ukrepe in aktivnosti ter časovni načrt uresničitve aktivnosti. Tudi na ta dokument bodo lahko zainteresirani podali mnenja in predloge.

PR:

Občina Izola

7. 9. 2020

Avtor

Administrator