Finance

Mastercard raziskava o poslovanju malih in srednjih podjetij med in po epidemiji Covid-19

PODJETNIKI, PRIPRAVITE SE NA SPREMEMBE NOVEGA SVETA

Raziskava potrdila velik vpliv epidemije na poslovanje slovenskih podjetij in spremenjena pričakovanja kupcev

 

 

 

Ključne ugotovitve:

 

VPLIV EPIDEMIJE

  • Kar 57 % podjetnikov pravi, da je epidemija na njihovo poslovanje močno vplivala.
  • Največ sprememb so vprašani opazili pri številu naročil (66 %), težavah z likvidnostjo (39 %), plačilni disciplini strank (30 %) ter težavah z dobavo materialov (28 %).
  • Opazne so tudi spremembe pri navadah glede načina plačil, saj petina vprašanih poroča, da so kupci predhodno preverili, ali je možno plačilo s kartico.
  • Četrtina podjetnikov meni, da bodo kupci v prihodnosti v večji meri pričakovali možnost brezgotovinskega plačila.

 

UPORABA POS TERMINALOV

  • Tretjina tistih, pri katerih prihaja do plačila na lokaciji, POS terminala ne uporablja, a bi v primeru zaostritve ukrepov 33 % njih razmislilo o tej možnosti.
  • Med tistimi, pri katerih prihaja do takojšnjega plačila na lokaciji, je 36 % vprašanih dejalo, da bi o uvedbi oz. menjavi ponudnika POS terminala razmislili, če bi banka ponudila ugoden paket, ki bi vključeval uporabo POS terminala, 25 % pa, da bi o tem razmislili, če bi banka ponudila brezplačno uporabo za prvo leto.

 

SPLETNO POSLOVANJE

  • Naročilo oziroma nakup preko spleta ima omogočeno 28 % vprašanih. Spletnega poslovanja ne omogoča 20 % vprašanih, a o tej možnosti razmišlja in bodo to verjetno tudi storil, kar 64 % pa jih o vpeljavi ne razmišlja.

 

LIKVIDNOST PODJETIJ

  • Z likvidnostnimi težavami kot posledico epidemije se sooča kar 69 % podjetnikov, med temi jih je že 36 % iskalo možnost kreditiranja, 33 % pa je o tej možnosti razmišlja, a je še niso iskali.
  • V primeru likvidnostnih težav bi 23 % raje vzelo kredit, 27 % pa limit.
  • Med tistimi, ki bi se odločili za limit, jih 48 % pravi, da se jim na ta način ne bi bilo potrebno ukvarjati s papirologijo, 42 %, da imajo porabo nad nadzorom, 37 % pa, da na ta način dobijo denar takoj.

 

 

 

 

Ljubljana, 7. september 2020 – Številna podjetja so se med in po epidemiji znašla v novi resničnosti, ki od njih zahteva, da se hitreje prilagajajo novim okoliščinam. Podjetniki po vsej Sloveniji se tako soočajo z zahtevnimi izzivi in se sprašujejo, če so v skladu z novimi okoliščinami zmožni uspešno preobraziti svoje poslovanje in ga bolj digitalizirati v tako kratkem času.

Mastercard je tako, kot nadgradnjo raziskave, ki je bila izpeljana med splošno javnostjo julija letos in je raziskovala pričakovanja in spremenjene navade pri nakupovanju in plačevanju izdelkov ter storitev zaradi vpliva COVID-19, sedaj v najnovejši raziskavi, ki je bila izvedena avgusta letos, raziskal različne vidike poslovanja majhnih in srednjih podjetij med in po epidemiji. Ugotovitve podjetnikom in obrtnikom nudijo vpogled v aktualno stanje in spremembe, ki jih je v poslovanje prinesla epidemija koronavirusa. Kot ključna dognanja iz raziskave lahko izpostavimo, da kupci na prodajnem mestu vse večkrat zahtevajo možnost plačila s kartico, velik delež majhnih in srednjih podjetij pa se sooča z likvidnostnimi težavami kot posledico oteženih razmer.

 

Epidemija je močno vplivala na poslovanje slovenskih podjetnikov

Po podatkih Mastercard raziskave je epidemija zelo vplivala na 57 % sodelujočih podjetnikov, skupaj pa je takšnih, na katere je vsaj nekoliko vplivala, kar 86 %. Kar dve tretjini vprašanih je največje spremembe opazilo v številu naročil, štirje od desetih pa so imeli težave z likvidnostjo podjetja. Med pogosto opaženimi spremembami so tudi spremenjena plačilna disciplina strank, težave z dobavo materialov in drugačna pričakovanja strank glede cen. Ob vprašanju o spremembah in prilagoditvah v poslovanju je dve tretjini vprašanih dejalo, da so kupili maske, razkužila in drugo zaščitno opremo, slaba tretjina pa je pridobila finančno pomoč s strani države. Mnogi so poiskali tudi nasvete drugih v panogi, skoraj petina pa se je udeležila spletnih seminarjev in izobraževanj. Za vzpostavitev novih oziroma dopolnitev obstoječih prodajnih poti se je odločilo 13 % sodelujočih, le 7 % pa pravi, da so dodali nove možnosti plačevanja, medtem ko je zgolj 6 % spremenilo plačilni sistem.

 

Kupci zahtevajo možnost plačila s kartico

Ob vprašanju o spremembah glede plačevanja je kar petina vprašanih povedala, da so kupci predhodno poklicali in preverili možnost plačila s kartico. V času epidemije je 6 % kupcev pričakovalo POS terminal, preko katerega bi lahko plačali s kartico, 7 % pa možnost POS terminala za brezstično plačilo. Trije od desetih so povedali, da so kupci zavrnili njihovo storitev, ker niso mogli plačati s kartico. 40 % sodelujočih je dejalo, da se glede plačevanja zanje ni spremenilo nič. Ob vprašanju o pričakovanjih za prihodnost četrtina vprašanih meni, da se bo povpraševanje po brezgotovinskih plačilih povečalo, 15 % pa, da bo ostalo na enakem nivoju.

 

Uporaba POS terminala pri poslovanju vedno bolj pomembna

Po podatkih raziskave uporablja POS terminal 59 % tistih, pri katerih prihaja do takojšnjega plačevanja na lokaciji. Med 31 % tistih, ki POS terminalov ne uporabljajo, pa jih 10 % aktivno razmišlja o uvedbi takšne plačilne metode. Kot glavna razloga proti uporabi sta bila navedena visoka cena najema (44 %) ter mnenje, da za njihovo dejavnost POS terminal ni potreben ali smiseln (41 %). Kar tretjina tistih, ki ne poslujejo s POS terminalom pa pravi, da bi v primeru ponovne zaostritve ukrepov v zvezi s koronavirusom razmislila o uvedbi te plačilne metode.

 

Tri četrtine podjetnikov skrbi, da njihov posel ni primeren za spletno poslovanje

Ponudba spletne trgovine je v današnji novi realnosti postala zelo pomembna za potrošnike, prav tako pa tudi za podjetnike, saj lahko tako dosežejo kupce, ki niso v njihovi bližini ter nudijo svoje izdelke tudi brez fizičnega stika. Nekaj več kot četrtina poslovnežev ima omogočen nakup oziroma naročilo storitev preko spleta, med tistimi, ki trenutno svojih storitev še ne nudijo preko spleta, pa petina razmišlja o uvedbi spletnega poslovanja in bo to najbrž storila. Kar 16 % je takšnih, ki o tem sicer razmišljajo, a verjetno tega ne bo naredilo. Velik delež (64 %) je takšnih, ki o tem ne razmišljajo.

V primeru ponovne zaostritve ukrepov bi se za uvedbo spletnega poslovanja odločilo 17 % tistih, ki sicer o selitvi na splet ne razmišljajo in tistih, ki o tem razmišljajo, a se še niso odločili za prihodnje korake na tem področju.

Ob vprašanju o razlogih proti selitvi poslovanja na splet je tri četrtine tistih, ki o selitvi posla na splet ne razmišljajo oziroma razmišljajo, a se za to ne bodo odločili, povedalo, da njihov posel ni primeren za spletno poslovanje – kar je tudi daleč najpogosteje naveden razlog. Med manjkrat omenjeni razlogi so tudi pomanjkanje časa, resursov in informacij, pa tudi vložek, ki je potreben za tak korak.

 

Z likvidnostnimi težavami se sooča kar 70 % slovenskih podjetnikov

Kar sedem od desetih podjetnikov pravi, da se vsaj občasno srečuje z likvidnostnimi težavami, ki so posledica COVID-19 epidemije, med temi pa jih je 36 % že iskalo možnosti kreditiranja za premostitev težav. Še nadaljnja tretjina je že razmišljala o možnostih kreditiranja, vendar informacij oziroma možnosti še ni iskala. Ob vprašanju ali poznajo možnost, ki jo omogoča kreditna kartica – t.j. koriščenje limita za premostitev manjših likvidnostnih težav – je 57 % vprašanih dejalo, da to možnost pozna. Mnenja podjetnikov se delijo ob vprašanju glede načina premostitve likvidnostnih težav, saj bi se 23 % raje odločilo za kredit, 27 % za limit na kreditni kartici, kar polovica vprašanih pa ne ve, za katero možnost bi se odločili. Pretežno bi se vprašani odločili za kredit, ker bi tako dobili večjo vsoto denarja (39 %) ter, ker se ji zdi ta možnost bolj zanesljiva (31 %).  Le slaba desetina jih pravi, da imajo s koriščenjem limita na kreditni kartici slabe pretekle izkušnje. Pri odločitvi za koriščenje limita pa so glavne prednosti manj papirologije, nadzor nad porabo ter takojšnjega dostopa do denarja. Tukaj je delež tistih, ki imajo z najemom kredita slabe izkušnje, v primerjavi s tistimi s slabimi izkušnjami z limitom nekoliko višji in sicer 11 %. V zadnjem času je petina vprašanih brez težav pridobila kreditno kartico, le 2 % pa sta imela pri pridobivanju težave. Kar 78 % v zadnjem času kartice ni poskusilo pridobiti.

 

Aleš Petejan, vodja marketinga Mastercard, Slovenija, je o ugotovitvah raziskave dejal:

“Podjetja so med in po epidemiji vstopila v svet novih poslovnih izzivov in priložnosti, s katerimi se soočajo po svojih najboljših močeh. A zgolj to ni dovolj ob hitro spreminjajočem se okolju in naraščajočih pričakovanjih kupcev, zato želimo v podjetju Mastercard s svojim znanjem in rešitvami podjetnikom ponuditi pomoč in spodbudo za preobrazbo poslovanja ter jim omogočiti, da naredijo korak naprej do uspešne prihodnosti.”

  

Opomba

Raziskavo o poslovanju malih in srednjih podjetij med in po epidemiji je za Mastercard izvedla Mediana (Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana, d.o.o.) avgusta 2020 na vzorcu 459 članov Obrtne zbornice Slovenije, partner na projektu ‘Ohranimo delo neprecenljivo’. Mastercard z omenjenim projektom obrtnikom, majhnim in srednjim podjetjem ponuja pomoč pri preobrazbi poslovanja, da se lažje in hitreje prilagodijo spremenjenim zahtevam strank. Z znanjem in inovativnimi digitalnimi rešitvami Mastercard si lahko lastniki podjetij zagotovijo najustreznejšo rešitev za svoj poslovni izziv, pa naj bo to poslovna kreditna kartica s kratkoročnim poslovnim posojilom, brezkontaktni POS terminal, elektronsko poslovanje ali plačila (spletno nakupovanje).

 

O družbi Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je globalno tehnološko podjetje v plačilni industriji. Naše poslanstvo je povezati in napajati vključujočo, digitalno ekonomijo, ki koristi vsem in povsod, tako, da naredi transakcije varne, preproste, pametne in dostopne. Z uporabo varnih podatkov in omrežij, partnerstev in strasti, naše inovacije in rešitve pomagajo posameznikom, finančnim institucijam, vladam ter podjetjem, da uresničijo svoj največji potencial. Naš količnik spodobnosti ali DQ poganja našo kulturo in vse, kar počnemo znotraj in zunaj našega podjetja. S povezavami v več kot 210 državah in območjih gradimo trajnostni svet, ki odpira neprecenljive možnosti za vse.

Sledite nam na računu na Twitterju @MastercardNews, pridružite se pogovoru na blogu Beyond the Transaction Blog in se naročite na najnovejše novice na Engagement Bureau.

Spremljajte tudi Mastercard Slovenia Facebook in Instagram stran.

 

8. 9. 2020

Avtor

Administrator