Splošno

3. dopisna seja Sveta Mestne občine Velenje

 

Velenje, 15. september 2020 – Danes je potekala 3. dopisna seja Sveta Mestne občine Velenje. Gradivo smo svetnicam in svetnikom poslali po elektronski pošti in ga objavili tudi na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/svet-mov).

Na dnevnem redu seje so bile naslednje točke:
1. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Občinske volilne komisije;

  1. Predlog Sklepa o imenovanju člana Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje;
  2. Predlog Sklepa o potrditvi bistvenih sprememb in uvedb linij posebnega linijskega prevoza učencev na območju Mestne občine Velenje;
  3. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije.

Glasovanje se je v skladu s poslovnikom izvedlo z osebnim telefonskim glasovanjem ali po elektronski pošti. Svetnice in svetniki so potrdili vse štiri sklepe.

PR – Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

16. 9. 2020

Avtor

Uredništvo