Splošno

SZJ – Strokovna konferenca Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD)

V okviru projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti
in zdravja pri delu (e-VZD)«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je danes v Mariboru potekala
uvodna nacionalna strokovna konferenca. Na konferenci so tako uvodničarji kot strokovnjaki in
strokovnjakinje izpostavili varnost in zdravje na delovnem mestu kot izjemno pomembno prioriteto
delodajalcev, saj so zdravi in zadovoljni zaposleni temelj za uspešnost vsake delovne organizacije.
Zakonska ureditev področja je v Sloveniji sicer zadovoljiva, vendar so informiranje, izobraževanje in
ozaveščanje delodajalcev smer, v kateri moramo iskati ne samo možnosti za bolj zdrave in
motivirane zaposlene, ampak tudi zavedanje, kot je v uvodnem nagovoru izpostavil Jože Smole,
generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije, da »delodajalci, ki vlagajo v zdravje svojih
zaposlenih, posredno vplivajo na uspešnost podjetja, višino stroškov zaradi bolniških odsotnosti in
poškodb pri delu, hkrati pa se povečujejo produktivnost, motiviranost, pripadnost in zadovoljstvo
zaposlenih. Zdravi in zadovoljni zaposleni, ki delajo v varnem in pozitivnem delovnem okolju, prav
tako ostajajo zvesti organizaciji oziroma delodajalcu. Slednje je na trgu dela, ob upoštevanju staranja
delovne sile, še posebej pomembno.”

Konferenca poteka v okviru projekta, ki ga izvaja Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti
VZHOD.SI, ki so jo ustanovili Združenje delodajalcev Slovenije, Savinjsko-šaleška gospodarska
zbornica, Regionalna gospodarska zbornica Celje, Pomurska gospodarska zbornica, Gospodarska
zbornica Dolenjske in Bele Krajine in Štajerska gospodarska zbornica. Mag. Aleksandra, direktorica
ŠGZ, je izpostavila, da »prilagajanje delovnih mest ni vedno zahtevna in finančno izjemno visoka
aktivnost. Gre lahko tudi za manj zahtevne prilagoditve, ki pa izpričujejo zavedanje, kako pomembno
je poiskati vse možnosti za to, da je neko delovno mesto narejeno tudi po meri boljšega počutja
zaposlenih. Podjetja, ki so se prijavila na javni razpis in bodo dobila sredstva za prilagoditev
konkretnih delovnih mest, so primeri dobrih praks in z izobraževalnimi posnetki, ki bodo v izbranih
podjetjih narejeni, jih bomo predstavili tudi na spletni strani projekta in s tem dali na voljo vsem, ki
razmišljajo v smeri prilagoditev.«

Poleg ostalih aktivnosti je bila v okviru projekta vzpostavljena e-učilnica za področje varnosti in
zdravja pri delu, ki predstavlja novost v slovenskem prostoru. Vključuje raznovrstne vsebine, ki so

za uporabnike brezplačne. Namen e-učilnice je spodbujati, usposabljati in opolnomočiti delodajalce
za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu, ki
predstavljajo več kot zakonski minimum. Podjetjem je na voljo strokovna podpora v obliki svetovanj,
e-izobraževanj, strokovno-informativnega gradiva ter prikaza konkretnih prilagoditev delovnih mest.
»Osnovna želja pa je spodbuditi k izvajanju ukrepov varnosti in zdravja pri delu, ki presegajo
zakonsko določene obveznosti. Posledično pričakujemo dvig kulture varnosti in zdravja pri delu v
delovnih okoljih, kar je eden izmed ključnih ciljev našega projekta,« je v uvodu konference izpostavil
Oskar Salecl, direktor Fundacije VZHOD.SI.

Današnjo uvodno nacionalno strokovno konferenco, ki je potekala v prilagojenih okoliščinah prek
video povezave, je v sodelovanju s strokovnimi sodelavci in sodelavkami na projektu, IRI Ljubljana
– Izobraževalno raziskovalni inštitut, pripravila Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti
VZHOD.SI, ki je nosilka projekta. Izvajanje projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo
varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) se je začelo konec marca lanskega leta in bo trajalo do konca
maja 2021. Osnovni namen pa je dvigniti raven varnosti in zdravja pri delu v podjetjih, pri čemer bo
posebna pozornost namenjena zaposlenim, starejšim od 45 let.

 

PR:

DialogCo, Proletarska cesta 2, 1000 Ljubljana

24. 9. 2020

Avtor

Administrator