Splošno

SURS: Gradbena dela v Sloveniji v 2019 vredna 2,4 mrd EUR

Gradbena dela, opravljena v Sloveniji v letu  2019, so bila vredna 2.413 milijonov EUR, od tega dela na gradbenih inženirskih objektih 1.437 milijonov EUR gradbenih del, na stavbah pa 976 milijonov EUR.

Skoraj polovica gradbenih del opravljenih na novogradnjah
Vsa gradbena dela skupaj, ki so jih gradbena podjetja opravila v Sloveniji v letu 2019, so bila vredna 2.413 milijonov EUR. Dela na novogradnjah so predstavljala 46 % vseh gradbenih del, dela za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 34 %, gradbena dela za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti objektov pa 20 %. Pri novogradnjah je bilo vrednostno opravljenih največ del na cevovodih, komunikacijskih omrežjih in elektroenergetskih vodih (daljinskih in lokalnih), in sicer za 397 milijonov EUR. Sledile so nestanovanjske in stanovanjske stavbe: na prvih je bilo opravljenih za 304 milijone EUR gradbenih del, na drugih za 195 milijonov EUR. Pri novogradnjah drugih objektov je bilo opravljenih vrednostno manj del, najmanj, za 14 milijonov EUR, na industrijskih gradbenih kompleksih

Pri stavbah opravljenih vrednostno največ gradbenih del na industrijskih stavbah in skladiščih
Pri stavbah je bilo v letu 2019 vrednostno največ del opravljenih na industrijskih stavbah in skladiščih, in sicer za 198 milijonov EUR, malo manj, za 195 milijonov EUR, pa na enostanovanjskih stavbah. Za več kot desetino vrednosti vseh opravljenih gradbenih del na stavbah je bilo opravljenih še na poslovnih in upravnih stavbah (147 milijonov EUR), na večstanovanjskih stavbah (136 milijonov EUR) in trgovskih stavbah in stavbah za storitvene dejavnosti (114 milijonov EUR).

Pri gradbenih inženirskih objektih opravljenih vrednostno največ gradbenih del na cestah
Pri gradbenih inženirskih objektih je bilo vrednostno največ gradbenih del opravljenih na cestah, 554 milijonov EUR. Od tega jih je bilo 419 milijonov EUR namenjenih za vzdrževanje ali rekonstrukcijo cest, 135 milijonov EUR pa za gradnjo novih cest. 384 milijonov EUR so bila vredna dela opravljena na lokalnih cevovodih, komunikacijskih omrežjih in elektroenergetskih vodih (296 milijonov EUR za novogradnje, 88 milijonov EUR za rekonstrukcijo in vzdrževanje), 178 milijonov EUR pa so bila vredna dela na železniških progah (19 milijonov EUR za novogradnje, 159 milijonov EUR pa za rekonstrukcijo in vzdrževanje).

Vrednost opravljenih gradbenih del po vrstah objektov in tipih gradbene aktivnosti, Slovenija, 2019
Vir: SURS
1.000 EUR
Skupaj2.412.884
novogradnja1.119.566
rekonstrukcuja in sprememba namembnosti463.508
investicijsko vzdrževanje354.033
tekoče vzdrževanje475.777
Stavbe975.937
novogradnja498.849
rekonstrukcuja in sprememba namembnosti137.228
investicijsko vzdrževanje145.310
tekoče vzdrževanje194.550
Gradbeni inženirski objekti1.436.947
novogradnja620.717
rekonstrukcuja in sprememba namembnosti326.280
investicijsko vzdrževanje208.723
tekoče vzdrževanje281.227

Povzeto po>>

 

PR:

GZS

30. 9. 2020

Avtor

Administrator