Splošno

Simbolna predaja ključev novim najemnikom neprofitnih stanovanj

Foto: Občina Izola

Izola, 5. oktober 2020 – Pravkar se je zaključil dogodek, na katerem sta župan Občine Izola Danilo Markočič in direktor JP Komunala Izola Denis Bele simbolno predala ključe petim novim najemnikom neprofitnih stanovanj ter jim zaželela prijetno bivanje in skrbno gospodarjenje.

Sodobna stanovanja v velikosti od 35 do 75 m2 s terasami in kletnimi prostori se nahajajo na območju Južne ceste 20. Najemnina zanje znaša od 130 do 260 EUR mesečno. Urejena so bila tri dvosobna stanovanja, ena garsonjera in eno dvosobno stanovanje s kabinetom.

Komunala Izola, d. o. o. je kot upravljavec nepremičnin v lasti Občine Izola v lanskem letu objavila razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Na seznam potencialnih najemnikov se je uvrstilo 214 prosilcev, ki v celoti izpolnjujejo pogoje za dodelitev stanovanja. Občina pospešeno izvaja aktivnosti na področju sanacije obstoječega stanovanjskega fonda in izgradnje novih stanovanj za svoje občane. Po razpisu je bilo na osnovi prednostnega seznama razdeljenih skupno 24 stanovanj.

Na Južni cesti 20 je bilo leta 2009 zgrajenih in predanih v uporabo 50 stanovanj ter garaža s 124 parkirnimi mesti. 44 stanovanj je v lasti Občine Izola in se oddajajo kot neprofitna, šest jih je bilo prodanih zasebnikom. Ureditev petih stanovanj v kletni etaži je bila predvidena že v osnovnem načrtu. Po spremembi zazidalnega načrta za območje Livade – zahod je bil del kletnih prostorov odkopan, njihova namembnost pa spremenjena v stanovanja.

 

»Izvajalec, podjetje IGC projekt, je z deli zaključil konec julija letos, uporabno dovoljenje za nove prostore pa je bilo pridobljeno 22. septembra. Vrednost celotne investicije znaša 215.000 EUR proračunskih sredstev. V sklopu investicije je bilo urejeno tudi igrišče za otroke na strehi garaže,« je o projektu povedal direktor Bele. »V načrtu je ureditev še štirih stanovanj na Krpanovi ulici 5 ter gradnja štirih stanovanj na Cegnarjevi ulici. Nadaljujejo se tudi pogovori Občine s Stanovanjskim skladom RS o izgradnji stolpiča s stanovanji za mlade družine v Livadah,« je o prihodnjih načrtih povedal župan Markočič.

 

PR:

Občina Izola

6. 10. 2020

Avtor

Administrator