Splošno

V pripravi projekt za sanacijo poškodovanih parkirnih mest

Velenje, 6. oktober 2020 – Letos avgusta je bilo zaradi požara na Stantetovi ulici poškodovanih 25 pokritih parkirnih mest, od tega 6 parkirnih mest v celoti, na 19 parkirnih mestih pa so vidne posledice požara (saje po stropu, stenah). V pripravi je projektna dokumentacija za sanacijo poškodovanih pokritih parkirnih mest, ki se bo pričela sredi oktobra 2020.

Mestna občina Velenje je dva dni po požaru prostore očistila, uredila in odstranila gradbene odpadke ter zaščitila poškodovana pokrita parkirna mesta. Oškodovanim uporabnikom pokritih parkirnih mest na Stantetovi ulici se uporabnina za garažna mesta v času sanacije ne zaračunava. V zameno so dobili začasne dovolilnice za parkiranje na zunanjem parkirišču v coni C.

Za razumevanje in potrpežljivost se jim najlepše zahvaljujemo.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

7. 10. 2020

Avtor

Administrator