Šport

Rojstni dan Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez

 

15. oktober 1991 pomeni rojstni dan Olimpijskega komiteja Slovenije. Na ta dan je bila v Štihovi
dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani slavnostno podpisana Slovenska olimpijska listina. Poleg
Leona Štuklja in Mira Cerarja so podpisu prisostvovali delegati 29-ih strokovnih zvez olimpijskih
panog in 5-ih strokovnih zvez panog, ki jih priznava MOK. Za prvega predsednika je bil izvoljen
dr. Janez Kocijančič.

Pred ustanovitvijo krovne športne organizacije kot jo poznamo danes sta v Sloveniji delovala
Olimpijski komite Slovenije (ustanovljen 15.10.1991) in Športna zveza Slovenije, katere naloge
so bile usmerjene v razvoj športa in dejavnosti povezane s športom.

Zaradi boljše organiziranosti, možnosti boljšega trženja, enotnega predstavljanja ter nastopanja
doma in v svetu ter racionalizacije delovanja sta se v skladu z odločitvijo članic Olimpijskega
komiteja Slovenije in Športne zveze Slovenije leta 1994 obe organizaciji združili v Olimpijski
komite Slovenije-Združenje športnih zvez.

Mednarodni olimpijski komite (MOK) je samostojnost slovenskega olimpijskega športa priznal 5.
februarja 1992, ko je OKS sprejel kot polnopravnega člana MOK-a. Istega leta pa je OKS postal
tudi polnopravni član Združenja evropskih nacionalnih olimpijskih komitejev

Slovenski športniki so se olimpijskih iger pod slovensko zastavo prvič udeležili že februarja na
16. zimskih olimpijskih igrah v Albertvillu v Franciji in nato še na 25. poletnih olimpijskih igrah v
španski Barceloni, kjer so osvojili prva olimpijska odličja v samostojni državi. Tega leta so bile
podpisane tudi prve pokroviteljske pogodbe.
Leta 1995 je OKS-ZŠZ ustanovil Slovensko olimpijsko akademijo, katere predsednik je postal
Miroslav Cerar. Istega leta je bil ustanovljen tudi odbor športa na lokalni ravni, ki poleg odbora
športa za vse in odbora za vrhunski šport predstavlja enega temeljnih stebrov krovne športne
organizacije.

Poleg novih konceptov organiziranosti OKS-ZŠZ pa je leto 1995 pomembno tudi zaradi novih
virov financiranja slovenskega športa. Konec tega leta je OKS-ZŠZ ustanovil Športno loterijo, d.
d., ki je pomenila nov korak pri pridobivanju finančnih sredstev za šport, saj se del koncesijskih
dajatev iz iger na srečo športnim organizacijam razdeli preko Fundacije za financiranje športnih
organizacij.

Zaradi čudnih časov, ki jih živimo, v letošnjem oktobru ne bomo praznovali rojstnega dne –
Dneva OKS kot smo to storili vsakega oktobra v minulih 28 letih. Rojstni dan olimpijskega
komiteja Slovenije smo namreč obeležili slavnostno in se zaslužnim športnikom, športnim
delavcem in športnim funkcionarjem oddolžili s priznanji OKS ZŠZ. A epidemija COVID 19, ki
trka na vrata, bo premagana in takrat se bomo oddolžili vsem, ki si to zaslužijo.

 

PR:

OKS

16. 10. 2020

Avtor

Administrator