Splošno

Javna razgrnitev osnutka Občinskega programa varstva okolja

Velenje, 19. oktober 2020 –  V avli Mestne občine Velenje bo do 18. novembra možen ogled osnutka Občinskega programa varstva okolja, vendar zaradi preprečevanje širjenja koronavirusa priporočamo, da si osnutek programa ogledate na naši spletni strani: https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi/javne-razgrnitve, preko spletnega obrazca https://www.1ka.si/a/303062 pa lahko podajate tudi svoje pripombe. V Mestni občini Velenje namreč pripravljamo nov Občinski program varstva okolja (OPVO) za obdobje 2021–2025, ki izhaja iz stanja okolja v lokalni skupnosti, določa izvedljive cilje in ukrepe, je trajnostno naravnan ter služi kot temeljna podlaga pri prostorskem, gospodarskem in družbenem razvoju mestne občine Velenje. Zakon o varstvu okolja za mestne občine predvideva pripravo in izvajanje programov varstva okolja in operativnih programov.

V Mestni občini Velenje je bil prvi OPVO sprejet leta 2010 z veljavnostjo do leta 2015. V letu 2015 smo dokument novelirali in sprejeli Občinski program varstva okolja za obdobje 2016–2020. V lanskem letu smo pripravili Poročilo o stanju okolja, ki je dosegljivo na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (http://arhiva.velenje.si/Aktualno/2019/Poročilo%20o%20stanju%20okolja%20v%20MOV%202019.pdf).

Občinski programi varstva okolja so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Uradni vestniki).

 

 

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

20. 10. 2020

Avtor

Administrator