Finance

Bilten, oktober 2020

Spoštovani,

danes je izšla publikacija Bilten, oktober 2020.

Iz vsebine: Vloge gospodinjstev (skupaj z neprofitnimi institucijami) pri monetarnih finančnih institucijah v Sloveniji so konec septembra letos znašale 22.105 mio €, od tega 380 mio € v tujih valutah. Pred desetimi leti pa je bilo njihovih vlog 14.687 mio € in od tega 332 mio € v tujih valutah.

Publikacija je na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si
Internetni naslov: http://www.bsi.si

27. 10. 2020

Avtor

Administrator