Splošno

Na e-posvetu o možnostih in pasteh razpisov za podjetnike

Podjetniško trgovska zbornica je 22. oktobra 2020 izvedla e-posvet z naslovom “Možnosti in pasti razpisov za podjetnike”, ki se ga je udeležilo 30 udeležencev. Predstavljeni so bili pomembnejši razpisi za podjetnike s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, SID banke, Slovenskega regionalnega sklada za razvoj in podeželje in TIKO PRO terbančni produkti s strani pokroviteljaposveta SBERBANK banke.

Poroštvena shema za nova posojila ni zaživela (predvsem za mala podjetja), ker je glavnina ključnih administrativnih zahtevpo zakonu in uredbi enakih za velike in majhne subjekte. V številnih EU državah so sprejeli precej manj omejujoče pogoje za MSP-je, denimo pri posojilih do 0,5 mio EUR. Prav tako je precej omejujoče določilo, da si lahko podjetja iz tega naslova izposodijo le za 10 % letnih prihodkov. V kolikor so že izkoristila možnost odlogov kreditnih obveznosti, se ta vrednost od možnega zneska črpanja zmanjšuje. Udeleženci so izrazili želljo, da bi bila shemav #PKP6 podaljšana, vsekakor pa poenostavljena za majhne subjekte.

Na posvetu je bilo tudi izpostavljeno, da je uspešnost črpanja EU sredstev je nizka, sploh v začetku vsake nove finančne perspektive, ker nastajajo zamude tako v fazi priprave kot v fazi izvedbe. Postopek izbora operacij običajno traja dlje, kot je bilo predvideno v objavljenih besedilih javnih razpisov, kar je ugotovilo Računsko sodišče. Zelo pomembno je, da se to ne ponovi pri novi finančni perspektivi.

Slovenija je šibka predvsem pri uspešnosti črpanja sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, kamor spada tudi podpora MSP-jem. Kot primer dobre prakse pa je bil izpostavljenrazpis za dodelitev evropskih sredstev za digitalno transformacijo podjetij (izvajalec Slovenski podjetniški sklad).

Dodatne informacije: mag. Vida Kožar, direktorica GZS-Podjetniško trgovskezbornice

PR:

GZS

27. 10. 2020

Avtor

Administrator