Dokumentarna serija Izzivi srebrne generacije v ospredje postavlja starostnike, njihove izzive in teme, ki nemalokrat ostajajo odrinjeni na obrobju medijske pozornosti. Scenaristka in urednica Neva Novljan ter režiser Vojko Boštjančič tokratno serijo nadaljujeta s tremi novimi deli, v katerih bodo dali besedo trem zelo čilim in vitalnim starostnikom, pod drobnogled pa bodo vzeli tudi poskusni projekt dolgotrajne oskrbe, ki so ga izvajali na Koroškem.

Pri nastajanju serije Izzivi srebrne generacije se vedno znova srečujem s starejšimi ljudmi, pri katerih me modrost, čilost, bogate, in to ne le prijetne življenjske izkušnje, neuničljiva želja po novih izzivih, njihov pogum pri spopadanju s številnimi ovirami in prevladujočimi stereotipi glede starejših ljudi preprosto očarajo. Zato se rada lotevam novih in novih tem ter dajem starejšim sogovornikom v oddajah serije možnost, da se širši družbi, v kateri se velikokrat kaže odpor do staranja ter vsega, kar je z njim povezano, predstavijo kot razmišljujoči, izkušeni, čustveni, velikokrat tudi krhki, a hkrati tudi še vedno radovedni, čuječi, hudomušni, ustvarjalni in dejavni, predvsem pa enakovredni člani naše družbe. Ki si zaslužijo, da smo v odnosu do njih mlajše generacije najmanj od vsega – spoštljive.

Neva Novljan, scenaristka in urednica serije Izzivi srebrne generacije

IZZIVI SREBRNE GENERACIJE: OHRANJANJE VITALNOSTI
V sredo, 4. 11. 2020, ob 17.25 na TV SLO 1

Izzivi srebrne generacije: Ohranjanje vitalnosti
Izzivi srebrne generacije: Ohranjanje vitalnosti

Recept, kako ohranjati vitalnost tudi v starejših letih, nam bodo v oddaji razkrivali trije zelo čili starejši posamezniki, Franjo Potočnik, Kazimira Lužnik in Milan Pavliha, ki pri svojih 86 letih še vedno kolesarijo, se povzpnejo na Triglav, se udeležujejo maratonov, redno koncertirajo … Njihove izkušnje o tem, kako doseči tako vitalno starost in predvsem ohraniti zdravje, pa bo s koristnimi nasveti dopolnila še specialistka družinske medicine dr. Danica Rotar Pavlič.

IZZIVI SREBRNE GENERACIJE: POSKUSNI PROJEKT DOLGOTRAJNE OSKRBE, 1. DEL
V sredo, 11. 11. 2020, ob 17.25 na TV SLO 1

Poskusni projekt dolgotrajne oskrbe, ki so ga izvajali na Koroškem in pri katerem so preizkušali novosti iz osnutka Zakona o dolgotrajni oskrbi, je pokazal, da zakonski osnutek prinaša veliko bolj poenoten postopek vključevanja v dolgotrajno oskrbo od zdajšnjega. Kdo vse pa bo upravičen do sredstev in storitev, predvidenih za dolgotrajno oskrbo? Kakšna bodo merila razvrščanja upravičencev v različne kategorije? Katere storitve, ki jih bodo izvajale enote za oskrbo in enote za ohranjanje samostojnosti, jim bodo pripadale glede na kategorijo? Bodo v prihodnje ljudje v domovih za starejše in tisti, ki so še doma, deležni primerljivih tako zdravstvenih kot socialnih storitev? Do institucionalnega varstva naj bi bili po osnutku zakona upravičeni po večini tisti, uvrščeni v 4. in 5. kategorijo; strošek nastanitve bi še naprej nosil uporabnik sam, vendar naj ta ne bi presegel 90 odstotkov najnižje starostne pokojnine in bi ga zmogel plačevati vsak, ki se upokoji s polno delovno dobo. Vsem preostalim upravičencem do dolgotrajne oskrbe naj bi primerljivo oskrbo zagotavljali na domu.

Izzivi srebrne generacije: Poskusni projekt dolgotrajne oskrbe
Izzivi srebrne generacije: Poskusni projekt dolgotrajne oskrbe

IZZIVI SREBRNE GENERACIJE: POSKUSNI PROJEKT DOLGOTRAJNE OSKRBE, 2. DEL
V sredo, 18. 11. 2020, ob 17.25 na TV SLO 1

V drugem delu oddaje nam izvajalci poskusnega projekta dolgotrajne oskrbe med drugim nazorno predstavijo storitve, predvidene po osnutku Zakona o dolgotrajni oskrbi. Gre za niz integriranih storitev, med katerimi so tudi pomoč fizioterapevta, delovnega terapevta, socialnega delavca itd., s katerimi bi čim dlje ohranjali samostojnost ljudi, predvsem tistih, ki so še doma. V oddaji bomo izvedeli še, kolikšna bo cena teh storitev in ali lahko pričakujemo izvajanje novih, kot sta telemedicina in e-oskrba, kako namerava država na področju dolgotrajne oskrbe rešiti pomanjkanje osebja in kako poskrbeti za višje plače zaposlenih, koliko denarja bo dolgotrajni oskrbi sploh namenila in kako bo zagotovila sredstva zanjo.