Splošno

Spodbujanje podjetništva je ključno za prehransko varnost in samooskrbo Slovenije

Ljubljana, 5. november 2020 – Zaradi epidemije Covid-19 se spreminja trg dela, ki močno vpliva tudi na poslovanje kmetijskih in živilskih podjetij in nas je spomnila na to, da je za prehransko varnost Slovenije ključnega pomena ohranjanje konkurenčnosti kmetijskih in živilskih podjetij ter povečanje samooskrbe. Danes je GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, Univerze v Ljubljani, v sklopu projekta EntreCompFood, organizirala delavnico za Spodbujanje podjetništva v agroživilstvu: kompetence mladih v Sloveniji ter možnosti njihovega vključevanja v izobraževanje. Z razpravo so skupaj ustvarili vizijo o tem, kako lahko kompetenčni okvir EntreComp uvedejo v formalno in neformalno učno okolje kmetijstva in živilstva, za spodbujanje razvoja podjetniških kompetenc in s tem ohranijo konkurenčnost kmetijstva in živilstva v Sloveniji.

 

V hitro spreminjajočem se svetu, tehnološkem razvoju in digitalizaciji, bodo podjetniške kompetence postale še bolj pomemben del konkurenčnosti in inovacij. Pet letna stopnja preživetja novo nastalih podjetij je pod petdeset odstotkov v Sloveniji. Tisti, ki preživijo so podjetniki v pravem pomenu besede in v situacijah kot je današnja, negotova in nepredvidljiva, se znajdejo in prehitijo konkurenco.

 

Evropska živilska industrija pomembno prispeva k evropskemu gospodarstvu glede prometa, dodane vrednosti in zaposlenosti, saj zaposluje 4,72 milijona ljudi, od tega je kar dve tretjini zaposlenih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih. V Sloveniji je v živilski industriji zaposlenih več kot štirinajst tisoč ljudi.

Hrana je pomembna strateška dobrina predvsem iz vidika lokalne, regionalne in državne samooskrbe. Ker je v Sloveniji stopnja samooskrbe s hrano nizka, je doseganje prehranske varnosti že danes velik družbeno-gospodarski izziv, ki se bo v prihodnje zaradi podnebnih in drugih dejavnikov še povečeval. Trenutna stopnja samooskrbe v Sloveniji je pri večini kmetijskih proizvodov nizka in po podatkih SURS znaša: za žita 74 %, za krompir 45 % in za zelenjavo 44 %. Za pravočasno prilagajanje novim trendom razvoja in ohranitev konkurenčnosti je nujno spodbujanje podjetniških kompetenc in razvoj prožnega delovnega okolja, v katerem so zaposleni sposobni ustvarjalnosti, sodelovanja, strateškega planiranja, kritičnega razmišljanja, empatije…

 

Današnje delavnice za Spodbujanje podjetništva v kmetijstvu in živilstvu se je udeležilo več kot šestdeset predstavnikov iz različnih inštitucij. Z razpravo smo skupaj ustvarili vizijo o tem, kako lahko kompetenčni okvir EntreComp uvedemo v formalno in neformalno učno okolje kmetijstva in živilstva, za spodbujanje razvoja podjetniških kompetenc in s tem ohranimo njegovo konkurenčnost.

 

dr. Urška Pivk Kupirovič, GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, vodja projekta EntreCompFood: »Podjetništvo je, ko ustvarjaš priložnosti in zamisli pretvoriš v dejanja, npr. izdelke ali storitve, ki imajo vrednost za druge. Ustvarjena vrednost je lahko finančna, kulturna ali družbena. Katere kompetence naredijo dobrega podjetnika, so opredelili s kompetenčnim okvirjem EntreComp za podjetništvo, ki je bil razvit s strani Skupnega raziskovalnega centra Evropske Komisije (JRC). S projektom EntreCompFood, katerega cilj je povezati evropske skupnosti sodelovanja za spodbujanje podjetništva med študenti in mladimi podjetniki v kmetijstvu in živilstvu, bomo razvili, testirali in ocenili nove učne vsebine za visokošolsko izobraževanje. Posvetili se bomo predvsem 7 kompetencam in sicer: ustvarjalnost, vizija, etično in trajnostno razmišljanje, motiviranost in vztrajnost, vključevanje virov, sodelovanje in izkustveno učenje.«

 

 

Več o projektu na spletni strani: www.gzs.si/EntreCompFood

 

 

PR:

GZS

5. 11. 2020

Avtor

Administrator