Splošno

Prošnja za dodatna pojasnila; Zagotavljanje strokovnih kriterijev pri izboru vodstva Moderne galerije in drugih ključnih institucij

Ministrstvo za kulturo je v odgovoru na poziv ministru glede zagotavljanja storkovnih kriterijev pri izboru vodstev Moderne galerije in drugih ključnih institucijsporočilo, da postopek sprememb ustavnega akta Moderne galerije poteka in v kratkem pojasnilu navedlo, da pri postopkih imenovanja direktorjev javnih zavodov ravnajo v skladu z zakonodajo in stremijo k izboru strokovno najbolj usposobljenih kandidatov.Prošnja za dodatna pojasnila; Zagotavljanje strokovnih kriterijev pri izboru vodstva Moderne galerije in drugih ključnih institucij

Spoštovani gospod minister, prof. dr. Vasko Simoniti,

najlepša hvala za vaš odgovor v zvezi z našim apelom k zagotavljanju strokovnih kriterijev pri izboru vodstva Moderne galerije in drugih ključnih kulturnih institucij. Prosimo vas za dodatno obrazložitev odgovora. Vprašanja zaradi lažje berljivosti dodajamo v alinejah:

– Kakšne spremembe uvajate v ustanovitvene akte Moderne galerije?- Kakšne so strokovne podlage za te spremembe in kdo sostrokovnjaki, ki jih pripravljajo?-Na osnovi kakšne analize oziroma ocene upravljanja in delovanja Moderne galerije ste ocenili, da je sprememba aktov potrebna?Kakšna merila in kazalnike ste pri tem upoštevali?- Kako bodo te spremembe prispevale k “boljšemu upravljanju in delovanju javnega zavoda”?-Ustanovitveni akti se običajno spreminjajo zaradi sprememb v zakonodaji. Tedaj se uskladijo ustanovitveni akti vseh javnih zavodov.Zakaj se tokrat spremembe uvajajo zgolj za eno institucijo, Moderno galerijo?- Ali pripravljate spremembe v ustanovitvenih aktih tudi ostalih nacionalnih kulturnih institucij?

V iskrenem upanju, da boste razloge in potek sprejemanj ključnih odločitev za delovanje nacionalnih kulturnih institucij delili z zainteresirano strokovno javnostjo, vas lepo pozdravljamo,Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Oddelek za antropologijo in kulturne študije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem

Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (SUZD)

Kunsthisterik, društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani

Inštitut za medkulturne študije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

 

PR:

Copyright © 2020 Urska Comino

6. 11. 2020

Avtor

Administrator