Šport

Pismo predsedniku vlade RS

Spoštovani predsednik vlade g. Janez Janša,

športne organizacije smo in bomo vseskozi odgovorno in aktivno sodelovale pri spoštovanju ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa. Brez zadržkov smo tudi izrazili podporo Vladi Republike Slovenije ob sprejemu ukrepov, ki so vsaj v določeni obliki omogočili minimalno delovanje športa v Sloveniji.

V luči sprejemanja novega paketa ukrepov za blaženje posledic epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) (PKP6) pa moramo opozoriti, da šport ne sme biti izpuščen. Težko je prezreti posledice, ki jih bo epidemija pustila dolgoročno tudi v športu. Izpad izvajanja organiziranega rekreativnega športa ter prostočasnih aktivnosti otrok in mladine ter usmerjenih programov otrok in mladine v kakovostni in vrhunski šport je širši družbeni problem, saj je ustrezna športna vadba pomembna naložba v zdravje državljanov, prav tako je vrhunski šport postavljen pred velik izziv ustreznega razvoja in posledično zmanjšanja mednarodne konkurenčnosti. Menimo, da je potrebno zato področje športa ustrezno upoštevati in umestiti med ukrepe, ki so namenjeni blaženju posledic epidemije.

Športne organizacije zato pozivamo k sprejetju ukrepov:

1. Za kategorizirane in poklicne športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj mednarodnih športnih zvez, se testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) krije iz državnih sredstev

Športniki so pri udeležbi na mednarodnih tekmovanjih podvrženi stalnemu testiranju na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), kar predstavlja zelo velik strošek za športne organizacije, ki ga pri svojem delovanju niso mogli vnaprej načrtovati in nimajo ustreznih virov za pokrivanje le-tega. Mednarodne športne zveze in Vlade posameznih držav so uvedle protokole z namenom preprečevanja širjenja na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki zahtevajo obvezno testiranje pred in na športnih dogodkih, obenem pa so testiranja obvezna tudi za prehajanje meja in vračanje v domovino. Tak ukrep so že sprejele naše sosednje države (npr. Hrvaška).

2. Sponzorstva

Sponzorji oziroma gospodarstvo je pomemben sofinancer slovenskega športa. V času nižanja stroškov v podjetjih, bo za slovenski šport (in tudi druge dejavnosti, ki prejemajo sponzorska sredstva) ključnega pomena, da se sredstva sponzorstev ohrani v čim večji meri. Zato predlagamo ukrepe, ki bi predstavljali po našem mnenju in mnenju predstavnikov posameznih velikih sponzorjev slovenskega športa, vsaj začasno (interventno) spodbudo na davčnem področju, na podlagi katere bi sponzorstva lahko obstala v čim večji meri. Prav tako bi predlagali olajšavo za prejemnike sponzorstev. Oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 in 2021 za prejemnika sponzorstva. Prav tako naj bodo odhodki pri dajalcu sponzorstva davčno priznani v višini 3-kratnika danega sponzorstva.

3. Oprostitev plačila najemnin športnih objektov in povračilo izpada zaprtja športih objektov Kot je bilo določeno že v 94. členu Zakona interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic, pozivamo, da se ponovno uvede oprostitev plačila najemnin športnih objektov v času neuporabe le-teh. Obenem se naj predvidi ukrepe, ki bodo nadomestili izpad najemnin zasebnim lastnikom športnih objektov, ki z omejitvijo dejavnosti ne morejo oddajati prostorov za športne aktivnosti.

4. Subvencioniranje nakupa zaščitnih sredstev

Za športne organizacije oziroma upravljalce ter lastnike športnih objektov predstavlja nakup zaščitnih sredstev in plačevanja kadra za izpolnjevanje vseh zahtev za preprečevanje širjenja koronavirusa nezanemarljiv strošek, ki ga navedene organizacije ne morejo pokrivati, sploh ob upoštevanju zmanjšanih prihodkov zaradi omejevanja pridobitne dejavnosti, ki jo lahko izvajajo v času brez epidemije. Pozivamo, da se predvidi objava javnega poziva za subvencioniranje nakupa zaščitnih sredstev po zgledu Javnega podjetniškega sklada in zagotovi zaščitna sredstva za ustrezno varnost športnikov in športnic ter strokovnega kadra in varno delovanje v času epidemije COVID- 19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

5. (So)financiranje kadra za izvajanje preventivnih ukrepov širjenja koronavirusa

Športne organizacije oziroma upravljalci ter lastniki športnih objektov so že v času delovanja v normalnih pogojih kadrovsko podhranjeni. Delovanje športnih organizacij, upravljalcev ter lastnikov športnih objektov skladno s priporočili in navodili NIJZ in skladno z ukrepi Vlade RS prinaša dodatne kadrovske težave. Zato pozivamo, da se pripravi ukrep za (so)financiranje kadra za pomoč pri izvajanju preventivnih ukrepov širjenja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) v športnih objektih. Lastniki oz. upravljalci športnih objektov namreč kadra za izvajanje preventivnih ukrepov v času izvajanja športnih programov nimajo in za njih to predstavlja dodatni strošek, ki ga niso sposobni pokrivati. Prav tako tega stroška ne zmorejo pokriti najemniki objektov (športne organizacije), saj je njihova pridobitna dejavnost v času omejitev ali zaustavljena ali izjemno omejena.

6. Sofinanciranje fiksnih stroškov

Športne organizacije, ne glede na pravno obliko, v kateri delujejo, dokazano prispevajo k dvigu prihodkov v proračun in so del gospodarske dejavnosti. V času epidemije in omejitev izvajanja športnih aktivnosti oziroma zaprtja dejavnosti so bile močno prizadete tudi športne organizacije. Predlagamo, da se za športne organizacije, ne glede na pravno obliko, v kateri delujejo, uvede ukrep pokrivanja fiksnih stroškov.

7. Pokrivanje izpada prihodkov

Šport je tako kot tudi druge panoge utrpel negativne posledice začasnih omejitev ali celo prepovedi izvajanja dejavnosti, ki v normalnih razmerah omogoča športnim neprofitnim organizacijam pridobitno dejavnost, s katero pokrivajo stroške lastnega delovanja in izvajanja dejavnosti. Zaradi specifičnosti delovanja športnih organizacij izpada dejavnosti ni mogoče nadomestiti, kar se močno pozna pri načrtovanih prihodkih le teh. Predlagamo, da se po zgledu drugih držav uvede ukrep finančne pomoči športnim organizacijam, v primeru upada letnih prihodkov za več kot 30% v času razglašene epidemije in omejitev izvajanja dejavnosti. Športne organizacije so trenutno v dosti slabšem položaju in finančni kondiciji, kot so bile v prvem valu epidemije. Predvidevamo tudi, da se bodo negativne posledice odrazile mnogo bolj še v naslednjih mesecih, ko predvidoma pandemija še ne bo popustila.

Šport je poleg vseh znanstveno potrjenih pozitivnih učinkov na družbo lahko tudi eden izmed ključnih elementov vzbujanja domoljubja, predvsem pa družbeni podsistem, ki vedno znova poveže vse državljane. Spodaj podpisani vas pozivamo, da podporo športu pokažete s sprejetjem predlaganih ukrepov in zagotovite pogoje za delovanje športa v dani situaciji in predvsem v prihodnje.

Bodimo enotni in NAVIJAJMO ZA ŠPORT!

V želji po pozitivnem odzivu vas lepo pozdravljamo,

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez Bogdan Gabrovec

predsednik

Kolesarska zveza Slovenije Tomaž Grm

predsednik

Hokejska zveza Slovenije Dejan Kontrec

generalni sekretar

Plavalna zveza Slovenije Boro Štrumbelj

predsednik

Jadralna zveza Slovenije Samo Lozej

predsednik

Nogometna zveza Slovenije Radenko Mijatovič

predsednik

Smučarska zveza Slovenije Uroš Zupan

direktor

Športna zveza Ljubljana mag. Janez Sodržnik predsednik

Košarkarska zveza Slovenije Matej Erjavec

predsednik

Strelska zveza Slovenije Janez Slapar

predsednik

Odbojkarska zveza Slovenije Metod Ropret

predsednik

Rokometna zveza Slovenije Franjo Bobinac

predsednik

Judo zveza Slovenije

Darko Mušič

predsednik

Kajakaška zveza Slovenije Andrej Ribič

predsednik

Balinarska zveza Slovenije Primož Marinko

predsednik

Šahovska zveza Slovenije Nina Rob

generalna sekretarka

Rokoborska zveza Slovenije Suzana Majcen Dvoršak predsednica

Športna zveza Škofljica Milan Knez

predsednik

Športna zveza Tržič

Boris Tomazin

predsednik

Športna zveza Ljutomer Aleš Ploj

strokovni sodelavec

Kickboxing klub Pomurje David Žibrat

predsednik

RK Trimo Trebnje

Anton Janc

predsednik

ŽOK Murska Sobota

Eva Rožman

predsednica

Plesna zveza Slovenije

Jadran Živković

predsednik

Letalska zveza Slovenije

Igor Eržen

predsednik

Športna zveza Ig

Gregor Pirc

predsednik

Športna zveza Komen

Rajko Kralj

predsednik

Občinska športna zveza Moravske Toplice

Branko Recek

predsednik

Zveza Wushu-Taijiquan Slovenije Aleksander Žejn

tajnik

Moški odbojkarski klub Krka Novo mesto

Aleš Hvala

predsednik

Košarkarska šola Ljutomer Andrej Copot

predsednik

Sabljaška zveza Slovenije

Aleksander Mravljak

predsednik

Športna unija Slovenije

Janez Ovsenik

generalni sekretar

Športna zveza Murska Sobota Andrej Gomboši

predsednik

Športna zveza Radlje ob Dravi Jože Vertovšek

predsednik

Rokometni klub RK Celje Pivovarna Laško

Rok Plankelj

direktor

RK Krim Mercator

Deja Doler Ivanović

direktorica

RK Gorenje Velenje

Janez Gams

direktor

PR:

OKS

11. 11. 2020

Avtor

Administrator