Finance

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino

Spoštovani,

danes smo v Banki Slovenije izdali publikacijo Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, september 2020. 

Iz vsebine: Presežek storitvene menjave je v prvih devetih mesecih 2020 znašal 1,5 mrd EUR, kar je za 548 mio EUR manj kot v enakem obdobju leta 2019. Nižji presežek je predvsem posledica obsežnega upada presežka potovanj, pogojenega s korona krizo. Izvoz potovanj je bil namreč v devetih mesecih leta 2020 medletno nižji za 56,2 %, uvoz pa za 54,1 %. Manjši presežek kot v enakem obdobju beležimo tudi pri transportnih storitvah. Kljub bistveno spremenjenim okoliščinam transport in potovanja ostajata storitvi, ki največ prispevata k skupnemu presežku storitev.

Publikacija je na voljo na povezavi.

Lep pozdrav

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si
Internetni naslov: http://www.bsi.si

13. 11. 2020

Avtor

Administrator