Splošno

Zaključna konferenca projekta Smart Commuting

Zaključna konferenca projekta Smart Commuting

 

Velenje, 17. november 2020 – Kot smo že obveščali, bomo jutri, 18. novembra, ob 10. uri pripravili zaključno konferenco projekta Smart Commuting, ki bo potekala preko spleta.  Mestna občina Velenje je namreč partner v projektu Smart Commuting in si s številnimi aktivnostmi prizadeva za bolj trajnostni razvoj Velenja in širše regije. Projekt smo začeli izvajati 1. junija 2017 in v 3 letih organizirali različne aktivnosti, med drugim z električnimi kolesi nadgradili avtomatizirani sistem izposoje koles Bicy. Na konferenco se lahko prijavite še danes na e-naslov smartcomm@velenje.si.

 

V projektu sodeluje še pet drugih držav: Italija, Hrvaška, Madžarska, Avstrija in Češka. Mestna občina Velenje je lani oktobra v okviru projekta Smart Commuting s štirimi električnimi kolesi in novima terminaloma na Bicy postajah pri občini in na Gorici nadgradila sistem izposoje mestnih koles Bicy (drugih pet električnih koles in dve novi postaji, s katerimi smo nadgradili sistem smo financirali iz drugih projektov). V okviru projekta pa smo izvedli tudi pregled obstoječe kolesarske infrastrukture na območju mesta Velenje in popisala lokacije, kjer so potrebne izboljšave in popravki. Celotno kolesarsko omrežje se je pregledalo v sklopu terenskega ogleda, kritične točke pa bomo postopoma sanirali.

 

Glavni cilj projekta je bilo iskanje rešitev za izzive dnevne mobilnosti za bolj trajnostni razvoj mest. Vodilni partner projekta je občina Rimini. V okviru projekta smo želeli spremeniti način razmišljanja o izbiri prometnih sredstev in zagotoviti osnove trajnostnega načrtovanja prometa s pomočjo oblikovanja osnutka celostne prometne strategije na regionalni ravni. Celostno prometno načrtovanje postavlja v ospredje ljudi namesto avtomobilov in enakovredno obravnava vse načine mobilnosti: pešce, kolesarje, javni potniški promet in avtomobile.

 

Projekt je financiran s strani Evropske unije, iz programa Interreg CENTRAL EUROPE. Celotna vrednost projekta je 1.555.337 evrov. Vrednost projekta za Mestno občino Velenje je znašal 167.029 evrov, od tega 85 % sofinancira EU, 15 % pa Mestna občina Velenje.

 

Povezava do konference: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqcOmrqjkjGd1oOTWgK1t9XArZ8t_arjNs

 

Prijazno vabljeni k sodelovanju!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

18. 11. 2020

Avtor

Administrator