Splošno

Uspešno zaključen projekt Smart Commuting

Z včerajšnjo  zaključno konferenco, ki je potekala preko spleta, smo uspešno zaključili sodelovanje v projektu Smart Commuting. Mestna občina Velenje je bila namreč predstavnica Slovenije pri projektu Smart Commuting, ki je v 85 % sofinanciran iz programa Interreg Srednja Evropa. V projektu je sodelovalo še pet drugih držav: Italija, Hrvaška, Madžarska, Avstrija in Češka. Mestna občina Velenje je lani oktobra v okviru projekta Smart Commuting s štirimi električnimi kolesi in novima terminaloma na Bicy postajah pri občini in na Gorici nadgradila sistem izposoje mestnih koles Bicy. Izvedli smo tudi pregled obstoječe kolesarske infrastrukture na območju mesta Velenje in popisali lokacije, kjer so potrebne izboljšave in popravki. Celotno kolesarsko omrežje se je pregledalo v sklopu terenskega ogleda, kritične točke pa bomo postopoma sanirali. V okviru projekta je nastala tudi spletna stran Samba (https://smartcommuting.fvv.tuwien.ac.at/)na kateri so vse države, partnerke v projektu, objavljale različne članke povezane z projektom oz. takšne, ki spodbujajo kolesarjenje. Na nivoju funkcijske regije smo oblikovali regijsko celotno prometno strategijo.

Na današnji zaključni konferenci so vse članice projekta tudi širši javnosti predstavile, kaj so na področju trajnostne mobilnosti izvedle in kakšne cilje imajo v prihodnje. Glavni cilj projekta je bilo iskanje rešitev za izzive dnevne mobilnosti za bolj trajnostni razvoj mest. Vodilni partner projekta je bila občina Rimini. V okviru projekta smo želeli spremeniti način razmišljanja o izbiri prometnih sredstev in zagotoviti osnove trajnostnega načrtovanja prometa s pomočjo oblikovanja osnutka celostne prometne strategije na regionalni ravni.

Mestna občina Velenje tudi v okviru drugih projektov vezanih na ureditev kolesarskih povezav sledi ciljem celostne prometne strategije in spodbuja svoje občanke in občane k boljšim odločitvam za njih, za naše mesto in za naše okolje. Zato, če je le možno, izberimo drugačne oblike potovanja, kadar lahko: recimo sprehodimo se peš, peljimo se s kolesom, ali pa se pustimo zapeljati našemu Lokalcu. Sledimo sloganu Moje mesto. Moja izbira!

 

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

19. 11. 2020

Avtor

Uredništvo