Gospodarstvo

Hitro ukrepanje ob poslabšanju gospodarske situacije 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je na včerajšnjem srečanju koalicije opozoril na hitro slabšanje gospodarske slike zaradi drugega zapiranja dejavnosti. Zato je poleg pospešenega pripravljanja sedmega paketa protikoronskih ukrepov PKP7 predlagal tudi amandmiranje PKP6, ki je sicer že v parlamentarni razpravi. Šesti paket je bil pripravljen še pred trenutnim zaprtjem dejavnosti in zato ni mogel predvideti današnje situacije.

Zato bo v koalicijsko usklajevanje predlagal nekaj popravkov ukrepov, ki jih je vlada poslala v parlamentarno obravnavo. Med predlogi za hitro ukrepanje v okviru rešitev, ki jih že predvideva PKP6, je denimo dvig višine subvencioniranja čakanja na delo. V predlogu PKP6 je predvideno, da država delodajalcem povrne 80% nadomestila za čakanje na delo, kar bi z amandmajem dvignili na 100% in bi ga tako država povrnila v celoti.

Po koalicijski uskladitvi hitrega odziva na novo nastale težave gospodarstva s predlogi amandmajev PKP6, bo v sedmem paketu ukrepov PKP7 bistveno, da se poleg pomoči za nove težave, ki so nastale zaradi drugega zapiranja dejavnosti, opravi tudi celovit pregled gospodarskega dogajanja in učinkov dosedanjih ekonomsko-socialnih ukrepov skozi celotno leto. Pri tem bo pozornost usmerjena na tiste sektorje, ki so doživeli največji udarec ne le v obdobju dveh zapiranj poslovanja, temveč so zaradi narave njihove dejavnosti utrpeli škodo tudi v mesecih, ko je gospodarstvo sicer poslovalo. Med temi so zagotovo industrija srečanj ter velik del turističnega in gostinskega sektorja. Poleg tega pa bo, podobno kot po spomladanskem lockdownu, za ohranjanje socialne stabilnosti nujno ponoviti tudi ukrepe posebne pomoči za najbolj ranljive skupine, kot so denimo upokojenci.

Minister Zdravko Počivalšek je poleg tega v pogovorih s predstavniki gospodarstva opozoril na nujnost strogega spoštovanja preventivnih ukrepov na delovnih mestih v vseh podjetjih, ki poslujejo tudi v času trenutnega zaprtja. Številna podjetja so z vidika zaščite zdravja svojih zaposlenih primeri dobre prakse, ki jo je nujno razširiti na celotno gospodarstvo. To je bistveno za zajezitev epidemije in zmanjšanje pritiska na zdravstveni sistem.

“Samo ob razumevanju čisto vsakega od nas, da moramo zmanjšati število stikov in njihovo intenzivnost, nam bo uspelo popraviti epidemiološko sliko,” je poudaril Počivalšek. “Brez tega ne bomo dosegli številk, ki bi omogočile postopno odpiranje dejavnosti. Ključno je strogo spoštovanje ukrepov in nadzor njihovega izvajanja, očitno pa bo nujno tudi ostrejše sankcioniranje kršiteljev.”

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

20. 11. 2020

Avtor

Uredništvo