Gospodarstvo

INTEREUROPA – VZMD za 161 delničarjev

INTEREUROPA – VZMD za 161 delničarjev oz. 214.670 delnic vložil Predlog za sodno določitev primerne denarne odpravnine, po nedostojnem sprenevedanju večinskega delničarja – POŠTE SLOVENIJE – ki zanika povezanost, kljub podpisanemu Sporazumu z SDH, KAD, LUKO KOPER in ZAVAROVALNICO TRIGLAV

V začetku novembra je VZMD, na Okrožno sodišče v Kopru, za 161 delničarjev družbe INTEREUROPA, d.d. – združenih v okviru civilne družbe »Delniška OPORA« in Delničarskega sporazuma pri VZMD – s skupno 214.670 delnicami (1,28 % vseh delnic), vložil Predlog za sodno določitev primerne denarne odpravnine (VIDEO). V Združenju so namreč – po podani Zahtevi za odkup delnic manjšinskih delničarjev, ki so jo naslovili na večinskega delničarja, družbo POŠTA SLOVENIJE, d.o.o. – tik pred iztekom roka prejeli suhoparni dopis, v katerem pa se Pošta Slovenije skuša izgovarjati, da »ni glavni delničar v smislu določil Zakona o gospodarskih družbah, niti ni z družbami, s katerimi je delovala usklajeno tekom obvezne prevzemne ponudbe, kapitalsko povezana na način, da bi vse skupaj predstavljale glavnega delničarja …« ter da posledično »… nima zakonske obveznosti, da poda ponudbo za odkup delnic v obliki primerne denarne odpravnine na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah.«

V svojem predlogu sodišču je VZMD izpostavil, da je Pošta Slovenije, skupaj z družbami SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d. (SDH), KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. (KAD), LUKA KOPER, d.d., LUKA KOPER INPO, d.o.o., ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., in TRIGLAV RE, d.d. – skupaj imetnice 93,59 % vseh delnic Intereurope – marca 2020 sklenila Sporazum o sodelovanju pri izključitvi manjšinskih delničarjev družbe Intereuropa d.d. Glede na takšen Sporazum in tudi sicer očitno kapitalsko povezanost vseh navedenih družb, so strokovni sodelavci VZMD prepričani, da Pošta Slovenije, skupaj z ostalimi podpisniki Sporazuma, nedvomno predstavlja glavnega delničarja Intereurope v smislu določb 384. člena ZGD-1. Spričo dejstva, da Pošta Slovenije v zakonskem roku ni podala ponudbe, imajo predlagatelji pravico terjati, da primerno denarno nadomestilo določi sodišče v sodnem postopku.

Ob vložitvi predloga na Okrožno sodišče v Kopru je Predsednik VZMD, mag Kristjan Verbič, še opozoril, da »je Pošta Slovenije že na 34. skupščini Intereurope, sklicani za 14. 4. 2020, predlagala in želela izpeljati izključitev manjšinskih delničarjev po ceni 1,45 € za delnico, vendar je bila skupščina zaradi epidemije COVID-19 preklicana. Gre za enak znesek, kot so ga predhodno ponudili v prevzemni ponudbi, ki jo je sprejelo vsega 8,76 % delnic. Seveda tudi zato, ker je bila takšna cena kar za 42,91 % nižja od tržne cene oz. borznega tečaja delnice pred razkritjem prodajne cene za 72,13 % delež (2,54 €) ter kar 53,07 % nižja od knjigovodske vrednosti delnice (3,09 €) na dan 31. 12. 2018!«

 

PR VZMD

20. 11. 2020

Avtor

Uredništvo