Splošno

Spletno srečanje s Svenjo Schulze, nemško zvezno ministrico za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost

Spletno srečanje učencev OŠ Stražišče Kranj in dijakov III. Gimnazije Maribor s Svenjo Schulze, nemško zvezno ministrico za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost, 19.11.2020

»IZBOLJŠATI IZMENJAVO IZKUŠENJ MED MLADIMI IN EU V BOJU PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM«

V četrtek, 19. novembra 2020, je preko spleta potekalo srečanje Svenje Schulze, nemške ministrice za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost z učenci in dijaki iz Slovenije, Nemčije in Portugalske, ki so vključeni v mednarodni projekt TRIO (Three4Climate), v katerem države, mesta in šole sodelujejo v boju proti podnebnim spremembam. Slogan projekta se glasi »Misli evropsko, deluj lokalno«.

Iz Slovenije so na srečanju sodelovali dijaki iz III. gimnazije Maribor in učenci iz Osnovne šole Stražišče Kranj. Tema pogovora na srečanju se je nanašala na evropsko podnebno politiko. Učenci in dijaki so razpravljali o čisti energiji, varčevanju z energijo, trajnostni mobilnosti, onesnaževanju, varovanju okolja in vsem kar je povezano s podnebnimi spremembami in Zelenim dogovorom EU, sprejetim konec leta 2019. Namen srečanja je bil, da politični odločevalci slišijo kako o podnebnih spremembah razmišljajo otroci in mladina, ne samo na lokalnih področjih ampak tudi na ravni celotne EU.

Učenci in dijaki so gospe ministrici zastavili tudi svoja vprašanja na temo podnebnih sprememb in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ter ji predstavili svoje ideje in zamisli. Pri tem so bili zelo aktivni. Predvsem jih je zanimalo na kakšen način se na področju Nemčije lotevajo prehoda v ogljično nevtralno prihodnost, predvsem na gospodarskem – industrijskem in prometnem področju. Ena izmed učenk je imela za gospo ministrico zanimivo pobudo, da bi se lahko po celotni Evropi zgradile kolesarske poti in bile med sabo povezane. Tako bi lahko potovali iz države v državo kar s kolesi, kar bi prispevalo k zmanjšanju onesnaženja zraka.

Cilj projekta je izboljšati izmenjavo praktičnih vprašanj o podnebnih ukrepih tako z vrstniki kot z EU. Vsi sodelujoči partnerji se zavedajo pomembnosti in nevarnosti podnebnih sprememb ter dejstva, da moramo v boju sodelovati vsi ljudje. S tem nemško ministrstvo postavlja nov vidik vertikalnega sodelovanja med lokalno skupnostjo ter nacionalnimi in EU institucijami ter pričetek močnejšega sodelovanja v boju proti podnebnim spremembam.

Projekt TRIO podpira rotiranje predsedovanja Svetu EU. Nemčija je predsedovanje prevzela v drugi polovici leta 2020, skupaj s Portugalsko, ki bo predsedovanje prevzela v prvi polovici leta 2021 in Slovenijoki bo to vlogo prevzela v drugi polovici leta 2021. Nemška vlada podpira podnebne ukrepe z aktivnostmi, ki vključujejo nacionalne in lokalne odločevalce. V središču aktivnosti bodo ambiciozne podnebne akcije tako v mestih kot na šolah, ki bodo povezovale zainteresirane strani med vključenimi državami in tudi na ravni EU.

Več informacij o spletni konferenci najdete na spletni strani www.energap.si. Več o projektu na spletni strani https://www.euki.de/en/euki-projects/three-presidencies/

Kontakt:

PR Energetska agencija za Podravje

20. 11. 2020

Avtor

Uredništvo